Edebiyat Çalışmaları ve Psikoloji

2012-06-01

Suggestions

Edebiyat Çalışmaları ve Psikoloji
Korkut Naykı, Nil (2016-03-01)
Edebiyat Tarihçiliği Tarihinde Kısa Bir Gezinti
Yılmaz, Sibel (Türk Edebiyatı Vakfı, 2022-03-01)
Felsefe Diyalogları
Karademir, Aret (2016-01-01)
Felsefe ile akademik anlamda ilgilenen kişilerin ele alıp incelediği felsefi sorunları, gündelik hayatımızın seyri içinde, çoğu zaman ya göremeyiz ya da görmezden geliriz. Bu sorunlar, aslında, sadece gündelik hayatımızla değil, bütün yaşamımızla doğrudan ilgili olmalarına rağmen, gereksiz sorunlar gibi görülürler ve onları ciddiye almanın aklı karıştırmaktan başka bir işe yaramadığı düşünülür. Bu durumun ortaya çıkmasının, yani felsefenin ilgilendiği sorunların sıradan insanların ilgileri dışında kalmasını...
Mimarlık Pratiğinde Nerede Ayrı/Aykırı Düştük
Sargın, Güven Arif (yort, 2020-04-01)
Mimarlık’ta Geçmişe Bakış
Altan, Tomris Elvan (2018-03-01)
Citation Formats
N. Korkut Naykı, “Edebiyat Çalışmaları ve Psikoloji,” Pivolka, pp. 9–11, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://elyadal.org/pivolka/22/PiVOLKA_22_03.pdf.