Silindir Yapılar Çevresinde Akım Koşulları ve Oyulma Süreçlerinin Sayısal Modellenmesi

2014-11-09
Baykal, Cüneyt
Fuhrman, David R
Jacobsen, Niels G
Fredsoe, Jorgen
Bu çalışmada deniz tabanına dik olarak yerleştirilmiş silindirik bir yapı çevresinde sabit akım koşulları altında oluşan hidrodinamik ve morfolojik değişimler üç-boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri ile çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan sayısal modelde Reynolds-ortalamalı Navier Stokes denklemleri, k-omega türbülans modeli ile birlikte 3 boyutlu olarak çözülmekte, çözümlenen girdap kopması, sediman taşınımı (tabanda ve askıda) ve taban morfolojisi değişimi ile silindir çevresinde zaman içindeki türbülanslı akım koşulları ve tabandaki değişim belirlenebilmektedir. Bu çalışmada sabit akıma maruz kalan tabana dik bir şekilde yerleştirilen silindirik bir yapı çevresindeki atnalı girdapları, mansap girdapları, ve girdap kopması olayının silindir yüksekliği boyunca değişimi tartışılmıştır. Ayrıca zaman-ortalamalı birbirine zıt bir şekilde dönen ve büyük ölçekli girdap yapıları sayısal görüntüleme yöntemleri ile görüntülenmiş, bu akım olaylarının taban hareketleri üzerindeki etkileri tartışılmıştır.
8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu

Suggestions

Design of a multi-frequency underwater transducer using cylindrical piezoelectric elements
Yavuz, Şiar Deniz; İder, Kemal S.; Köymen, Hayrettin; Department of Mechanical Engineering (2011)
In this thesis, numerical and experimental design of a multi-frequency underwater acoustic transducer with cylindrical piezoelectric ceramic tubes is studied. In the numerical design, the acoustic, mechanical and thermal performances of the transducer are investigated by means of finite element method (FEM) in ANSYS. The design of the transducer that meets the acoustic requirements is checked in terms of the mechanical and thermal performances. After the completion of the numerical design, the transducer is...
Silindirik Kanallarda Nanoakışkanlarla Laminer Zorlanmış Taşınımla Isı Transferinin Sayısal Analizi
Sert, İsmail Ozan; Sezer Uzol, Nilay; Güvenç Yazıcıoğlu, Almıla; Kakaç, Sadık (null; 2013-09-12)
Bu tez çalışmasında, nanoakışkanların zorlanmış taşınımla ısı transferi özellikleri silindirik kanal içerisinde zamana bağlı, laminer akış için duvar sıcaklığında ve ısı akısındaki ani değişim sınır koşulları altında sayısal analizler yapılarak incelenmiştir. Hidro-dinamik olarak tam gelişmiş akış için sistemin ısıl tepkileri enerji denkleminin çözülmesiyle hem zamana bağlı hem de daimi rejimde elde edilmiştir. Sayısal analizlerde Al2O3/su nanoakışkanı homojen tek-fazlı akış olarak kabul edilmiştir. Nanoakı...
Nonlinear dynamic analysis of a drivetrain composed of cylindrical gears, straight and spiral bevel gears
Yavuz, Şiar Deniz; Ciğeroğlu, Ender; Sarıbay, Zihni Burçay; Department of Mechanical Engineering (2018)
A nonlinear dynamic model of a drivetrain composed of spur, helical and spiral bevel gears is proposed. Gear shafts are modeled by using Timoshenko beam finite element method and mesh models of gear pairs are used to couple them. Dynamic model includes the flexibilities of bearings as well. Gear backlash and time variation of mesh stiffness are incorporated into the mesh model. Harmonic Balance Method (HBM) with multiple harmonics is applied on the system of nonlinear differential equations in order to obta...
Analysis and design of slotted substrate integrated waveguide antenna on cylindrical surface
Bayraktar, Ömer; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Department of Electrical and Electronics Engineering (2014)
This thesis presents novel traveling wave conformal shunt slot arrays on cylindrical substrate integrated waveguide (CSIW) placed on a cylindrical surface in the circumferential direction at K-band. Mutual couplings of longitudinal slots on broad wall of CSIW are formulated and active admittance formulas of the slots are derived which are used in Elliott’s design procedure to design slotted CSIW arrays. The designs are carried out at 25 GHz using non-uniform and uniform slot separations. The non uniform slo...
Implementation and comparison of turbulence models on a flat plate problem using a Navier-Stokes solver
Genç, Balkan Ziya; Aksel, Mehmet Haluk; Department of Mechanical Engineering (2003)
For turbulent flow calculations, some of the well-known turbulence models in the literature are applied on a previously developed Navier-Stokes solver designed to handle laminar flows. A finite volume formulation, which is cell-based for inviscid terms and cell-vertex for viscous terms, is used for numerical discretization of the Navier-Stokes equations in conservative form. This formulation is combined with one-step, explicit time marching Lax-Wendroff numerical scheme that is second order accurate in spac...
Citation Formats
C. Baykal, D. R. Fuhrman, N. G. Jacobsen, and J. Fredsoe, “Silindir Yapılar Çevresinde Akım Koşulları ve Oyulma Süreçlerinin Sayısal Modellenmesi,” presented at the 8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73605.