Sandviç Kompozit Plaka Üzerinde Aktif Titreşim Kontrolü Amacıyla Kullanılacak Piezoelektrik Yamaların Yerlerinin Belirlenmesi

2015-08-24
Aksoy, Yunus Tansu
Şahin, Melin
Ağırlık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarında en önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun üstesinden gelmek için sandviç kompozit yapılar tasarlanmaktadır. Sandviç yapılar bu ağırlık problemini çözerken, aynı zamanda daha pürüzsüz bir yüzey, malzeme yorgunluğuna dayanım ve artan bir mukavemet de sağlamaktadır. Ancak, ince plaka tipi yapılar titreşim problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu titreşim problemlerine karşı en etkili çözüm olarak aktif titreşim kontrolü söylenebilir. Eyleyici ve algılayıcılar doğru yerleştirildiği sürece aktif titreşim kontrolü titreşim bastırmada çok güçlü bir yöntemdir. Yanlış konumlar, performans düşüklüğüne ve hatta kontrolün imkansızlaşmasına yol açabilirler. Bu çalışmada, sonlu elemanlar modelleme ve analiz metotları kullanılarak, piezoelektrik eyleyici ve algılayıcıların yerleri belirlenmiştir [1]. Weight is one of the most important problems in Aerospace Engineering applications. To overcome this problem, sandwich composite materials are designed. Sandwich materials solve this weight problem while having a smoother surface, fatigue resistance and increasing strength. However, thin plate-like structures have vibration problems. The most effective solution to the vibration problems can be said as active vibration control. Active vibration control is a powerful way of vibration suppression as long as the actuators and sensors are located correctly. Improper locations may lead to lose in the control performance; in fact, control can be impossible. In this paper, locations for piezoelectric actuators and sensors are determined using finite element modelling and analyses methods.
Citation Formats
Y. T. Aksoy and M. Şahin, “Sandviç Kompozit Plaka Üzerinde Aktif Titreşim Kontrolü Amacıyla Kullanılacak Piezoelektrik Yamaların Yerlerinin Belirlenmesi,” presented at the XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, (24-28 Ağustos 2015), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73694.