Pre service mathematics teachers development of mathematical models Motion with simple pendulum

2009-07-01

Suggestions

Pre service Physics Teachers Comprehension of Quantum Mechanical Concepts
Didiş Körhasan, Nilüfer; Eryılmaz, Ali; Erkoç, Şakir (2010-04-01)
When quantum theory caused a paradigm shift in physics, it introduced difficulties in both learning and teaching of physics. Because of its abstract, counter-intuitive and mathematical structure, students have difficulty in learning this theory, and instructors have difficulty in teaching the concepts of the theory. This case study investigates students’ comprehension of some fundamental concepts which are based on quantum mechanical postulates. The data of the study were collected by forty minute semistruc...
Pre service science teachers knowledge attitudes and ethical approaches regarding biotechnology
Ateş, Hüseyin; Çakıroğlu, Jale (2015-09-04)
Biotechnology which is the fastest growing and most rapidly changing technology in the twenty-first century (Ravi, Baunthiyal, & Saxena, 2014). Even if biotechnology has great importance within the sciences, it is not still prominent field in the scope of science education (Borgerding, Sadler & Koroly, 2013). The purpose of this study was to investigate pre-service science teachers’ (PST) content knowledge, attitude and ethical approach regarding biotechnology. A total of 275 PST attending to faculty of edu...
Pre Service Physics Teachers Problems In Designing Physics Experiments And Guiding Others Carry Out These Experiments
Yıldırım, Ufuk (2016-09-03)
Pre Service Elementary Mathematics Teachers Progresses on Dynamic Geometry Activities and Views about Using Dynamic Geometry Regarding Technological Pedagogical Content Knowledge
Özçakır, Bilal; Çakıroğlu, Erdinç (2015-04-23)
Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri
Kondakçı, Esen; Boz, Yezdan (2006-06-01)
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi...
Citation Formats
S. Baş, B. Çetinkaya, U. Yıldırım, and A. K. Erbaş, “Pre service mathematics teachers development of mathematical models Motion with simple pendulum,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.ictma14.de/media/files/ICTMA14_Abstracts_FINAL.pdf.