Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri

2006-06-01
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi, öğretmen adaylarının ders kitaplarını uygulama derslerinde fazla kullanmadıklarını ortaya çıkarmıştır. Öğretmen adayları, ders kitaplarını fazla kullanmamalarının temel nedeninin ders kitaplarını yeterli bulmamaları olduğunu ifade etmişlerdir.
Citation Formats
E. Kondakçı and Y. Boz, “Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri ,” pp. 212–220, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76415.