1 1 Boyutlu De Sitter ve Anti De Sitter Uzay Zamanlarnda Burgers Modellerinin Teorik ve Numerik incelenmesi

2016-05-27
Citation Formats
B. Okutmuştur, “1 1 Boyutlu De Sitter ve Anti De Sitter Uzay Zamanlarnda Burgers Modellerinin Teorik ve Numerik incelenmesi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74126.