An Integrated Pedagogy for 1/1 Learning

Download
2010
Gür, Berin F.
Yüncü, Onur
Bu makale, mimarlık eğitiminde “birebir yaparak öğrenme” (1/1 learning) konusunu, “Yaz Yapı Stajı (Arch 190)” kapsamında 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinin inşa ettiği Arılı Köyü Bilgisayar İşliği deneyimi üzerinden tartışmaktadır. Bilgisayar İşliği, mimarlık bilgisinin 1/1 yaparak öğrenilmesi, üretilmesi ve paylaşılması süreçlerini kavrasallaştırmak ve tartışmak için bu yazının ana odağını oluşturmaktadır. Burada, Bilgisayar İşliği bir sonuç ürün olarak değil, bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Arılı Bilgisayar İşliği özelinde, 1/1 yaparak öğrenme ‘biçimi işlemlemek’ (processing the form) olarak tanımladığımız bütünleşik pedagojinin deneyimlenmesidir. ‘Biçimi işlemlemek’, Bernhard Hoesli’nin “araç olarak biçim” ve Marc Angélil’in “biçim olarak süreç” olarak tanımladığı iki farklı pedagojiyi bütünleştiren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, biçim neye benzediği (fiziksel/görsel özellikleri) ile değil, mekanı kurgularken nasıl davrandığı başka bir deyişle performansı ile değerlendirilir. Bir tasarım eylemini de ifade eden ‘biçimi işlemlemek’, öğrenme, tasarım ve inşa etme süreçleri arasındaki ilişkinin bütünleştirici bir şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini savunur. Öğrenme, 1/1 yapma eyleminin biçime dönüşmesi ve Bilgisayar İşliği olarak somutlaşması sürecinde gerçekleşmektedir. Bilgisayar İşliği’nde tasarım, inşa etme ve öğrenme süreçlerini ilişkilendirip bütünleştirmek için ortak tek bir strateji geliştirilmiştir: ‘kesitin tekrarlanması’. Kesitin (mekan kurgulama) performansı biçimsel bir araç olarak ele alınmakta; tasarım eylemi olarak ‘tekrar etmek’ ise kesiti her tekrarda farklı bir işleme sokarak mekansal farklılıkların üretilmesine imkan verecek şekilde bütünleşik süreci örgütlemektedir. Farklılaşarak tekrar eden kesit, işliğin inşa edildiği Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer’e ait sınırlı yapı yapma bilgisinin, yerel malzeme (ahşap) ile ürettiği en temel mimari yapı olan Serender kesiti referans alınarak üretilmiştir. ‘Kesitin tekrarlanması’ stratejisi, alternatif bir yaklaşım sunarak yapının temelden çatıya değil, farklılaşarak tekrar eden kesitlerin yan yana getirilmesi ile inşa edilme sürecini düzenlerken öğrencinin öğrenim sürecine aktif katılımını da örgütlemekte; eş zamanlı olarak sürecin farklı aşamalarını (örneğin, çatının ve cephelerin birlikte inşa edilmesi) deneyimlemelerini sağlamaktadır. 1/1 öğrenme kendine özgü araçları ve öğrenim çıktıları olan bir mimarlık eğitimi ortamıdır. Profesyonel mimarlığın bir simulasyonu ve/veya okulda alınan teorik bilginin birebir sahada uygulandığı bir ortam olarak ele alınmamalıdır. ‘Biçimi işlemlemek’ olarak önerdiğimiz bütünleşik pedagoji 1/1 yaparak öğrenmenin kendine özgü doğasına uygun olarak, süreç ve biçim arasındaki hiyerarşik ayrımı ortadan kaldırıp eş zamanlı olarak tasarım ve inşa etme süreçlerinin farklı aşamalarını birebir deneyimleyerek öğrenmeyi sağlamaktadır.

Suggestions

The Performance-Based Interlinked Model (PBIM) In Architectural Design: Exchanging Environmental, Structural And Spatial Parameters In The Early Design Stage
Yazıcı, Sevil (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
The paper aims to present a model that generates a framework for incorporating different types of performance issues into the conceptual design to improve the decision-making process of students by extracting only the critical parameters and demonstrate its applicability in the context of architectural education. The proposed Performance-based Interlinked Model (PBIM) seeks to address the question of whether design and performance parameters can be evaluated together in the early design stage, where concept...
Development of Preservice Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge for Science, Technology, Engineering and Mathematics in the context of Lesson Study
Güler Nalbantoğlu, Fulden; Çakıroğlu, Jale; Yılmaz Tüzün, Özgül; Department of Elementary Education (2023-2)
The purpose of the present study was to investigate the development of preservice science teachers’ pedagogical content knowledge for science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the context of lesson study. The lesson study was integrated into the Practice Teaching in Science course, and there were four lesson study cycles throughout the study. Each lesson study cycle consisted of planning, teaching, reflecting, re-teaching, and re-reflecting phases. The design of the study was a m...
A survey on the system of education at the Middle East Technical University Department of Architecture, 1956-1980
Uysal, Yüksel Yeşim; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2003)
This thesis explores the system of architectural education in the Middle East Technical University Department of Architecture between 1956 and 1980. The formation and the transformation of the system of architectural education in the school are investigated with references to the evolution of the social, political, economic and architectural context of Turkey in the period and the systems of architectural education applied in the country. The education in the Department of Architecture not only formed its s...
Teaching Architectural Design Through Creative Practices
Lizondo-Sevilla, Laura; Bosch-Roig, Luis; Ferrer-Ribera, Carmen; Alapont-Ramon, José Luis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This article provides investigation details of teaching architectural design as a fundamental part of the architectural discipline. This line of research delves into learning about the most creative action of the architectural production process, design, taking into account that creativity must be complemented by disciplinary training that combines both theoretical knowledge and practical skills. Considering these observations, this text provides information about the experience accomplished by four teacher...
Design and Implementation of a Graduate Course for Development of Technological Pedagogical Content Knowledge
Çetinkaya Aydın, Gamze; Çakıroğlu, Jale; Department of Elementary Education (2022-9-02)
Following a design-based research approach, the present study aimed to develop a course design named Theory – Application – Practice (T-A-P) and investigate its effectiveness for graduate level students’ development of technological pedagogical content knowledge (TPACK). Participants’ views on the T-A-P course design, the change in their perceived competencies and self-efficacy of TPACK, and the change in their TPACK level were investigated to test the effectiveness of the course design. The proposed design...
Citation Formats
B. F. Gür and O. Yüncü, “An Integrated Pedagogy for 1/1 Learning,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 83–94, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_2/83-94.pdf.