Bifonksiyonel Skuaramit Organokatalizörler ile Malononitrilin Çalkona Enantiyoseçici Michael Katılması

2015-03-22
Sargın, Nurdan
Tanyeli, Cihangir
Citation Formats
N. Sargın and C. Tanyeli, “Bifonksiyonel Skuaramit Organokatalizörler ile Malononitrilin Çalkona Enantiyoseçici Michael Katılması,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74205.