İnsansız bir Hava Aracının Aeroelastik Analizi

2008-10-15
Umut, Susuz
Yaman, Yavuz
Muvaffak, Hasan

Suggestions

İnsansız bir Hava Aracı Kanadının Aeroelastik Analizi
Umut, Susuz; Yaman, Yavuz; Muvaffak, Hasan (null; 2008-05-15)
Bu çalı ş mada bir İ nsansız Hava Aracının ( İ HA) kanadı MSC ® NASTRAN/ Aeroelasticity 1 paketi kullanılarak aeroelastik açıdan incelenmi ş tir. Kanadın çırpınma hızları ve ıraksama hızları farklı ko ş ullar için hesaplanmı ş ve sunulmu ş tur. Bunun yanı sıra iki farklı kanat modeli üzerinde yapılan analizlerle kesit boyunca düzgün daralmanın çırpınma hızı üzerindeki etkisi de incelenmi ş ve daralmanın sonucu olarak ortaya çıkan direngenlik...
Aeroelastic analysis of an unmanned aerial vehicle
Susuz, Umut; Yaman, Yavuz; Department of Aerospace Engineering (2008)
In this thesis aeroelastic analysis of a typical Unmanned Aerial Vehicle (UAV) using MSC®FlightLoads and Dynamics module and MSC®NASTRAN Aero 1 solver was performed. The analyses were carried out at sea level, 1000m, 2000m and 4000m altitudes for Mach Numbers M=0.2, 0.4 and 0.6 for the full model of the UAV. The flutter characteristics of the UAV for different flight conditions were obtained and presented. The effect of altitude on flutter characteristics has been examined and compared with the theoretical ...
İnsansız Sualtı Aracının ROS Kullanılarak Gazebo Simülatöründe Kontrolü
Sızlayan, Seyit Yiğit; Ege, Emre; Ankaralı, Mustafa Mert (USMOS 2017; 2017-11-23)
Bu çalışmada, robot işletim sistemi(ROS), Gazebo robot simülatörü ve UUV su altı simülasyon paketi vasıtasıyla hazırlanmış bir sualtı aracı simülasyon modelinin, yine robot işletim sistemi vasıtasıyla derinlik kontrolü yapılmıştır. Robot işletim sistemi, simülasyon ve su altı paketi hakkında bilgi verilmiş ve nasıl çalıştıkları açıklanmıştır. Kontrolcünün farklı kazançlar ile verdiği tepkiler analiz edilmiş, simülasyonun gerçek hayata uyarlanabilmesi tartışılmıştır.
Mission planning for unmanned aerial vehicle (UAV) teams
Yılgın, Serdar; Polat, Faruk; Department of Computer Engineering (2014)
In recent years, use of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) especially for reconnaissance and combat missions has become very popular in worldwide. There is no onboard human operator exists for UAVs and they are generally controlled by remote human operators. Depending on the operational environment; sometimes it becomes nearly impossible to provide optimal or an acceptable UAV – target assignment and scheduling, satisfying the constraints required to accomplish the mission, for the operators in control center. I...
İnsansız Hava ve Kara Araçları ile Gezinme
Kalkan, Sinan; Saranlı, Afşar(2018-12-31)
Hızla gelişen ve ucuzlayan teknoloji ile insansız hava ve yer robotları, artık sivil ve askeri amaçlar için çok yaygın kullanılmaya başlamıştır. Birbirini hareket, görev süresi, taşıma kapasitesi, görüş alanı gibi pek çok yönden tamamlayan bu iki robot türünün, farklı görevler için ortak ve birbirini tamamlar nitelikte kullanımı ise artık kaçınılmaz olmuştur.Bu projede, açık alanlarda insansız bir kara aracının (İKA) (i) belirli bir noktadan bir hedefe gitme ve (ii) belirli bir bölgede hedef bir nesneyi bul...
Citation Formats
S. Umut, Y. Yaman, and H. Muvaffak, “İnsansız bir Hava Aracının Aeroelastik Analizi,” 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74256.