Petrografik Analizler Işığında İç Anadolu Neolitik Yerleşimlerinin Kayaç Hammaddesi Kullanımı ve İletişim Ağları

2018-05-15
Baysal, Adnan
Çıftçı, Yahya
Türkmenoğlu, Asuman Günal
Sayıt, Kaan

Suggestions

Petrogenesis and ages of the amphibolites within the Söğüt metamorphics, Central Sakarya terrane (NW Eskişehir, Turkey)
Yaşar, İsmail Doğancan; Sayıt, Kaan; Department of Geological Engineering (2020,)
The Sakarya Composite Terrane (SCT) in northern Turkey consists of a pre-Jurassic basement composed of several tectonic units. The Söğüt Metamorphics, preserved within the Central Sakarya Terrane (a part of the SCT), is one of these tectonic units, consisting of para- and ortho-gneisses associated with bands, lenses, boudins, and tectonic slices of amphibolites. Considering their field relations and petrographic features, amphibolites have fine- and coarse-grained varieties. The metamorphic conditions of am...
Mineralogical and geochemical comparison of skarns in the Akdağmadeni, Akçakışla and Keskin districts, central Anatolia, Turkey
Kuşçu, İlkay; Erler, Ayhan; Department of Geological Engineering (1997)
Mineralogical investigation on the harşit-Köprübaşi occurence Tirobolu,Giresun.
Günal, Asuman; Department of Geological Engineering (1974)
Hidrometalurjik Tekniklerle Lateritik Bir Nikel-Kobalt Cevherinden Skandiyum Ekstraksiyonu
Topkaya, Yavuz Ali(2014-12-31)
Başvurusu yapılan bu projede esas amaç; ülkemizde bulunan nikel, kobalt ve özellikle skandiyum elementini içeren lateritik tipteki polimetalik bir nikel cevherinden söz konusu bu elementleri en uygun biçimde kazanabilmek için gerekli olan üretim yöntemini belirlemek ve bu üretim yöntemi için gerekli olan en uygun proses parametrelerini tespit etmektir.
Immobilization of tyrosinase in polysiloxane/polypyrrole copolymer matrices
Arslan, Ahu; Toppare, Levent Kamil; Department of Chemistry (2006)
Immobilization of tyrosinase in conducting copolymer matrices of pyrrole functionalized polydimethylsiloxane/polypyrrole (PDMS/PPy) were achieved by electrochemical polymerization. The polysiloxane/polypyrrole/tyrosinase electrode was constructed by the entrapment of enzyme in conducting matrices during electrochemical copolymerization. Maximum reaction rate (Vmax) and Michaelis-Menten constant (Km) were investigated for immobilized enzyme. Enzyme electrodes were prepared in two different electrolyte/solven...
Citation Formats
A. Baysal, Y. Çıftçı, A. G. Türkmenoğlu, and K. Sayıt, “Petrografik Analizler Işığında İç Anadolu Neolitik Yerleşimlerinin Kayaç Hammaddesi Kullanımı ve İletişim Ağları,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74338.