Ar Ge İnovasyon ve Gelişmekte olan Ülkelerin Rekabet Gücü Arasındaki İlişkiler

2015-10-01

Suggestions

Ar-Ge ve Yeniliğin Ölçümü ve Ar-Ge ve Yenilik Anketi Verilerinin Araştırmada Kullanılması
Akçomak, İbrahim Semih (2016-01-01)
1980’lerde evrimci iktisat yazını ve 1990’larda neo-klasik içsel büyüme modelleri Ar-Ge ve yeniliğin önemini ortaya koymuştur. Bu etkinin tam olarak anlaşılması ve analiz edilebilmesi, Ar-Ge ve yeniliğin doğru ve sistematik bir şekilde ölçülmesine bağlıdır. Bu bölümün amacı Ar-Ge ve yenilik ölçümü üzerine doyurucu bir tartışma sunmaktır. Ar-Ge ve yenilik tanımlarından kısaca bahsedildikten sonra Ar-Ge ve yenilik kavramlarının ölçümü evrimsel bir süreç içerisinde incelenmiştir. Halihazırda pek çok ülkede kul...
The Role of argumentation theory in scientific reasoning and science education
Meriç, Gülden Alaz; Zambak, Aziz Fevzi; Department of Philosophy (2019)
This thesis analyzes Argumentation Theory within the context of science education. Within this thesis’s purpose, foundations of Argumentation Theory together with the theory’s main elements are also explained. The role of Argumentation Theory is approached in two aspects, namely the philosophical aspect and the educational aspect. In the philosophical aspect, it is questioned whether some reformations in Argumentation Theory is needed for adapting it for science education. In the educational aspect, it is e...
Bilim ve teknoloji çağında Türkiye'de inovasyon faaliyetleri
Töngür, Ünal; Çakmur, Barış; Türkeli, Serdar; Pamukcu, Mehmet Teoman; Özman, Müge; Fındık, Derya; Göksidan, Tolga H.; Erdil, Erkan(2010)
Bu projenin amacı, bilgi tabanlı bir ekonomiye geciş sürecinde Türkiye’deki inovasyon etkinliklerinin farklı boyutlarının çözümlenmesidir. Bu proje IS0604 numaralı COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) STRIKE aksiyonuna (Science and Technology Research in a Knowledge-based Economy) uygun olarak hazırlanmıştır. Projemizin giriş bölümünde, Türkiye’de 1980 yılında dışa açık bir ekonomiye geçildikten sonra teknoloji aktarımı, inovasyon ve bilimsel etkinlikl...
Yapay Zeka/Robot Teknolojisi ve Emeğin Özgürleşmesi İlişkisi Üzerine
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2018-09-01)
Supplementing ISRM models by KRI implementation
Özçakmak, Fuat; Acar, Aybar Can; Department of Science and Technology Policy Studies (2019)
Cybersecurity efforts should be spent effectively and timely with regard to where and when they are needed because of the resource requirements. In order to secure Information Technology (IT) systems, The Information Systems Risk Management (ISRM) standards like ISO 27000, NIST 800 series and COBIT 5 frameworks are used as best practices. These standards use a diversity of metrics to monitor the Information Security Management System (ISMS). However, large amounts of money, time and human resources are need...
Citation Formats
E. Erdil and M. T. Pamukcu, “Ar Ge İnovasyon ve Gelişmekte olan Ülkelerin Rekabet Gücü Arasındaki İlişkiler,” Elektrik Mühendisliği, pp. 15–23, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74364.