Bilim ve teknoloji çağında Türkiye'de inovasyon faaliyetleri

Download
2010
Töngür, Ünal
Çakmur, Barış
Türkeli, Serdar
Pamukcu, Mehmet Teoman
Özman, Müge
Fındık, Derya
Göksidan, Tolga H.
Erdil, Erkan
Bu projenin amacı, bilgi tabanlı bir ekonomiye geciş sürecinde Türkiye’deki inovasyon etkinliklerinin farklı boyutlarının çözümlenmesidir. Bu proje IS0604 numaralı COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) STRIKE aksiyonuna (Science and Technology Research in a Knowledge-based Economy) uygun olarak hazırlanmıştır. Projemizin giriş bölümünde, Türkiye’de 1980 yılında dışa açık bir ekonomiye geçildikten sonra teknoloji aktarımı, inovasyon ve bilimsel etkinlikler alanında gözlemlenen gelişmeler incelenecektir. Bu incelemeden hareketle, bilim ve teknoloji alanında ülkemizdeki etkinliklerin yetersiz olduğuna işaret edilecek ve bu eksikliğin nedenlerini incelemek amacıyla bir dizi konu önerilecektir. İlk olarak, sosyal ağ analizi yaklaşımından hareketle, yayın ve atıflarla ilgili ulusal ve uluslararası veri tabanları kullanılacak ve Türkiye’deki bilim insanlarının ve üniversitelerin hem yurt içinde hem de yurt dışında dahil oldukları ortak yayın ağları tespit edilecektir. Böylece, Türkiye’deki üniversitelerin ne ölçüde dünya bilimsel bilgi stokuna eristikleri, bu yolla elde edilen bilgilerin ülke içine ağ yapılar aracılığıyla yayılıp yayılmadığı incelenecek ve yurt içi ile yurt dişi ağlara katılan bilim insanları/üniversiteler arasında bir kutuplaşmanın olup olmadığı çözümlenecektir. İkinci olarak, bir bilimsel ve teknolojik çıktı göstergesi olan patentlerin teknolojik araştırma süreciyle olan bağlantısı ele alınacaktır. Başta Türkiye Patent Enstitüsü ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan elde edilecek firma verileri kullanılarak, Türkiye’deki Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin etkinlik düzeyi ölçülecek ve bunu takiben AR-GE harcamalarının patent başvurularına ve patent almaya giden sürece olan etkileri bir stokastik sınır analizi çerçevesi içinde incelenecektir. Üçüncü olarak, kuramsal yaklaşımların; gelişmekte olan ülkelerin ancak ve ancak inovasyon etkinliklerini kalıcı şekilde arttırdıkları ölçüde küreselleşen dünya ekonomisinde marjinalize olmaktan kurtulabilecekleri yönündeki saptamasından yola çıkılacak ve Türkiye’de 1980 sonrası iktisadi alanda uygulanan reformların AR-GE faaliyetlerini ne ölçüde uyardığı mercek altına alınacaktır. Bu reformların bir sonucu olarak; iç ve dış piyasalarda artan rekabetçi baskının ve dünya teknoloji stokuna daha kolayca ulaşmanın mümkün olduğu bir ortamda, kürselleşmenin Türkiye’deki AR-GE faaliyetlerini olumlu yönde etkileyeceği beklentisinin ne ölçüde gerçekleştiği sınanacaktır. Dördüncü olarak, küreselleşme surecinde, yabancı sermaye yatırımlarının (YSY) gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere bir teknoloji aktarımı aracı olarak ön plana çıktığı saptamasından hareketle, YSY’nin 1980 sonrası Türkiye imalat sanayinde verimliliğe ve beşeri sermaye yayılmasına olan etkisi incelenecektir. Nicel yöntemler ve sektör bazında veriler kullanılarak, Türkiye için önem arz eden ve bir o kadar da az incelenen bu husus, bu bolümde derinlemesine çözümlenecektir.

Suggestions

Short term industrial production forecasting for Turkey
Değerli, Ahmet; Yıldırım Kasap, Dilem; Department of Economics (2012)
This thesis aims to produce short-term forecasts for the economic activity in Turkey. As a proxy for the economic activity, industrial production index is used. Univariate autoregressive distributed lag (ADL) models, vector autoregressive (VAR) models and combination forecasts method are utilized in a pseudo out-of-sample forecasting framework to obtain one-month ahead forecasts. To evaluate the models’ forecasting performances, the relative root mean square forecast error (RRMSFE) is calculated. Overall, r...
A Comparative analysis of local administration reforms of Poland and Turkey on the way to the European Union Accession
Acar, Yeliz; Aksoy, Şinasi; Department of Political Science and Public Administration (2008)
This thesis aims to analyze the reform projects and the implementation of these projects both in Poland and in Turkey within a comparative perspective in the field of local administration. Focusing on the similarities and differences between the two cases, it tries to elaborate on the role, significance and contributions of the European Union to the reform processes of these two countries, and draws lessons from the Polish experience for Turkey. In addition, by comparing the Polish case with the Turkish cas...
Waterfront revitalization: a new challenge for urban development
Bütüner, Funda Baş; Günay, Baykan; Department of City and Regional Planning (2003)
This thesis aims to evaluate waterfront revitalization process, which have been experiencing in the world from 1960s, to discuss the issue in terms of Turkish coastal cities and revitalization of their waterfronts. Being an interface between land and water, waterfronts are critical and most changed urban areas in maritime cities. Specifically port zones, which are the main concern of this study, have experienced a significant transformation period from industrial and port facilities to recreation and touris...
Consuption, income and liquidity constraints : the case of Turkish economy
Ceritoğlu, Evren; Güzel, Alper; Department of Economics (2003)
The aim of this thesis study is to enlighten the economic relationship among consumption, income and liquidity constraints in Turkish Economy. For this aim, generalized instrumental variables estimation technique (GIVE) is used to estimate reduced-form consumption equations derived by Hall (1978) and improved by Campbell and Mankiw (1989). Estimations are realized for two separate periods of Turkish Economy. For the sub-period of 1987 to 1995, it is observed that a significant part of households consume the...
Transformation of an urban “vector”
Tekin, Tuğba; Cengizkan, Ali; Department of Architecture (2008)
The urban transformation of the city of Ankara as a planned and constructed city with “stable configurations,” “definitive forms,” “limits” and “boundaries” in scope of modernization project of the country, is under the influence of new space-time understanding with “hybridizations,” “proximities,” “frictions,” “overlaps” and “superpositions” in neo-liberal era. This thesis presents the rapid transformation of Eskisehir Highway which is the “development corridor” of the city of Ankara. Eskisehir Highway is ...
Citation Formats
Ü. Töngür et al., “Bilim ve teknoloji çağında Türkiye’de inovasyon faaliyetleri,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBMk16RXg.