Hyperion Görüntülerinden Sığ Sularda Derinlik ve Su Kalitesi Ölçümü : Serçin Gölü

2014-04-25
Özdemir, Ayfer
Leloğlu, Uğur Murat
Hiperspektral görüntüler, sığ sularda batimetri tahminlerinde düşük maliyetli olduğu için avatajlı bir yöntemdir. Bu çalışmada, Serçin Gölü'nde Hyperion görüntüleri kullanılarak yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Öncelikle, düşey şeritler şeklinde kendini gösteren radyometrik kalibrasyon sorununu çözmek için, düşey profiller üzerinde medyan filtre kullanılarak aykırı pikseller tespit edilmiş ve etkileri giderilmiştir. Profil üzerinde yatay yumuşatma filtreleri ile kalan etki bastırılmıştır. Radyometrik ve atmosferik etkilerin düzeltilmesini takiben görünür banttaki kanallar kullanılarak derinlik ve klorofil A kestirimi yapılmıştır.

Citation Formats
A. Özdemir and U. M. Leloğlu, “Hyperion Görüntülerinden Sığ Sularda Derinlik ve Su Kalitesi Ölçümü : Serçin Gölü,” Karadeniz Teknik üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 2014, p. 2023, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74512.