Hide/Show Apps

Sürdürülebilirlik İçin Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım : Yaratıcı Drama.

Gelecek nesillere ihtiyaçlarını karşılayamayacakları bir dünya bırakma endişesi sürdürülebilir kalkınma için eğitim kavramını gündeme getirmiştir. Evrensel bir hareket planı olan Gündem 21 raporunun hazırlandığı 1992 Dünya Zirvesi'nde sürdürülebilir kalkınma süresince eğitimin önemli bir rol üstlendiği ve bu süreçte bireylerin kapasitesini arttıracağı görüşüne varılmıştır (United Nations Conference on Environment and Development, 1992). Temel olarak, ‘sürdürülebilir kalkınma için eğitim' gelecek nesillerin de yaşayacağı gezegenimize zarar vermeden yaşam kalitesinin yükseltilmesi için bireylerin gerekli bilgi, değer ve becerilerinin gelişmesine yardımcı bir etken olarak gösterilmiştir (Council for Environmental Education, 1998). Yüksek öğretim müfredatlarının sürdürülebilir kalkınma yönünde yeniden düzenlenmesiyle bireyler bulundukları çevreye yönelik olumlu tutum ve değerler geliştirebileceklerine inanılmaktadır. Aynı zamanda, içinde yaşadıkları toplumu göz önünde bulundurarak sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçmelerine yardımcı bilgi ve becelerileri edinebileceklerdir (The Higher Education Funding Council for England, 2005). Bu çalışmada, Orta Doğu Teknik Teknik Üniversitesi İlköğretim Bölümü öğrencilerinin sürdürülebilirliğe yönelik farkındalık ve değerleri ile bu değişkenlerin gelişmesine yaratıcı dramanın etkisi incelenecektir. Öğretmen adaylarının sürdürülebilir bir yaşama yönelik farkındalıklarını artırabilmek için onlara yaratıcı drama yöntemi kullanılarak eğitim verilecektir. Çalışmanın sonunda öğretmen adaylarının bulundukları çevreye daha duyarlı ve farkındalık sahibi olmaları ayrıca sürdürülebilir bir yaşam için daha etkin bilgilere sahip olmaları çalışmanın beklenen bulguları arasında yer almaktadır.