Sürdürülebilir Kırsal Ekonomi ve Yoksulluk: Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politikalarına Eleştirel Bir Bakış

Bu araştırma projesi kırsal kalkınma yaklaşımları ve politikalarına ilişkin eleştirel bir bakış geliştirme amacını taşıyor. Sürdürülebilirlik kavramı yerel nüfusun ihtiyaçları ve yaşamsallığı kriterlerine yapılan vurguyla kalkınma literatüründe yerini alırken zamanla bir vurgu kaymasına uğrayarak küresel ekonominin ihtiyaçları ve yerel ekonomilerin bunun içinde nasıl yer alabileceği konuları tartışmanın merkezi haline geldi. Bu piyasa uyumlu kırsal kalkınma yaklaşımlarının iki temel amacı olduğu söylenebilir: a) kırsal ekonomiyi küresel piyasalara entegre ederek sürdürülebilir hale getirmek; b) kırsal yoksulluğun etkilerini hafifletmek. Bu araştırmanın Meksika'nın Chiapas eyaletinin kırsalında yapılacak saha çalışmasının bulguları ışığında aşağıdaki iki tezi test etme niyetini taşıyor:1) Piyasa uyumlu kırsal kalkınma yaklaşımları piyasa entegrasyonunu kırsal hanehalklarının yaşamsallığının ve ihtiyaçlarının önüne koyma eğilimini taşır.2) Bu hakim kalkınma yaklaşımlarından beslenen kırsal kalkınma politikalarının etkileri piyasa ilişkilerinin alanını gelişletirken yerel sosyal ağları zayıflatma yönündedir. Piyasa ilişkilerinin kırsalda gelişmesi sonuçları itibariyle hanehalklarını daha kötü bir yaşam kalitesine doğru iter.