Planlama ve Post Modern Tuzaklar

2009-06-01

Suggestions

Planlama ve Afet Risk Yönetiminde Analiz ve Görsel Sunum
Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2017-01-01)
Planlama ve uygulamada sibernetik yaklaşım
Esmer, Özcan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Planlama Eğitimi Nereye Mekan Fetişist Bir Bakış
Çalışkan, Olgu (2010-01-01)
Planlama Paradigmanlarının Dönüşümü üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
Şengül, Hüseyin Tarık (2002-01-01)
Planlama ve Meslek Alanının 10 Yılı
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 2012-06-15)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Planlama ve Post Modern Tuzaklar,” Bilim ve Ütopya, pp. 23–24, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74812.