Department of City and Regional Planning, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (217)

Has File(s)
No (173)
Yes (44)

Author
Keskinok, Hüseyin Çağatay (29)
Akkar Ercan, Zübeyde Müge (27)
Balaban, Osman (20)
Çalışkan, Olgu (19)
Yetişkul Şenbil, Emine (18)

Subject
Geography, Planning and Development (24)
Urban Studies (18)
Architecture (11)
Urban regeneration (7)
Turkey (6)

Date Issued
1992 - 1999 (11)
2000 - 2009 (46)
2010 - 2019 (112)
2020 - 2022 (48)

Item Type
Journal Article (183)
Magazin Article (5)
Article (2)
Newsletter (2)
Other (2)

Recent Submissions

Pluralist production of urban form: towards a parametric development control for unity in diversity
Çalışkan, Olgu; Barut, Yavuz Baver (2022-04-01)
The contemporary city is (re)produced in fragments through numerous typological variations. However, the current practice of spatial planning has yet to suggest effective control mechanisms to steer the piecemeal (trans)fo...
Regional aspects of public transport mobility: Izmir urban region case
Şenbil, Metin; Yetişkul Şenbil, Emine; Özuysal, Mustafa (2022-01-01)
Accessibility can be defined as easiness in reaching locations by means of transportation and its infrastructure. It is a physical characteristic revealing (relative) attractiveness of a location. Mobility, on the other ha...
Parametric Urban Design Thinking: Shared Patterns in Design by Algorithm and Design by Drawing
Çalışkan, Olgu; Ongun, Gokhan (2021-12-01)
The paper suggests a focused examination of the processes of drafting-based design and parametric design in urbanism. It discusses how spatial design's settled cognition would differ by using algorithmic systems through th...
Sürdürülebilirlik ve Bölgesel Kalkınmada Altyapı Sistemleri
Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (2021-12-01)
In this study, the relationship of infrastructure systems which enable the relations, service and information flows of individuals, communities and institutions with sustainability is discussed. Infrastructure systems are ...
Mural as public art in urban fabric: An attempt to link configurational approach to perceptual morphology
Demir Türközü, Cansu; Çalışkan, Olgu (2021-12-01)
The intrinsic relationship between art and the public has changed as public art has greater visibility in contemporary urban space. Especially following the growing interest in placemaking in spatial planning and design, m...
Governing the rural: The case of Izmir (Turkey) in the Post-2000 era
Yetişkul Şenbil, Emine; Aydın, Neşe; Gökçe, Buğra (2021-12-01)
In recent years, among many concepts concerning space, concepts such as city, town or village fall short to account for what had been taken granted before. Lately, researchers have begun to question concepts based on discr...
Finding sustainable mobility solutions for shrinking cities: the case of Toyama and Kanazawa
Balaban, Osman (2021-11-01)
Purpose Shrinking population can have significant negative impacts on the social and economic fabric of a city. This paper aims to understand different urban transportation policies to respond to population decline in shri...
Employing remote sensing technique to monitor the influence of newly established universities in creating an urban development process on the respective cities
Cetin, Mehmet; Aksoy, Talha; Cabuk, Saye Nihan; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl; Cabuk, Alper (2021-10-01)
Universities have a wide range of effects on the development of the cities, economic growth and socio-cultural structures of the communities. Accordingly, the Turkish government has encouraged the establishment of the high...
Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmaları ile Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği
Aydın, Neşe (2021-10-01)
Kentlerde yapılan planlama çalışmaları, “planlama” kavramının genel tanımından da anlaşıldığı gibi kentlerde geleceğe yönelik olarak, istenilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalardır. K...
Spatial variation of elderly population and its dynamics in Turkey
Şenbil, Metin; Yetişkul Şenbil, Emine (2021-10-01)
As the world population is getting older, care for elderly and procurement to their special needs gains importance for both national and local governments. Therefore, distribution of elderly population and their (residenti...
Sokağa Çıkma Yasaklarının Kentlerin Hava Kalitesi Üzerindeki Etkisi, İzmir Örneği
Aydın, Neşe; Yetişkul Şenbil, Emine (2021-10-01)
Bu çalışma İzmir metropoliten alanında PM10 atmosferik kirleticisinin konsantrasyonlarının Covid-19 Pandemisi önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günlerde nasıl değiştiğini tespit etmek amacıyla ya...
ANALYSIS OF ONLINE SHOPPING BEHAVIORS DURING COVID 19 PANDEMIC: ANKARA CASE
YILMAZEL, BURCU; HOCAOĞLU, TUĞRUL; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl; ÇABUK, SAYE NİHAN; GÜNSOY, BÜLENT; ÇABUK, ALPER (2021-09-01)
The COVID-19 pandemic has caused noticeable changes when it comes to the consumption and purchasing behaviors of customers and the increase in online shopping besides various fields such as health, education, and transport...
Spatio-Temporal Modelling of the Change of Residential-Induced PM10 Pollution through Substitution of Coal with Natural Gas in Domestic Heating
Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (2021-09-01)
Air pollution has been one of the most critical urban problems. Urban energy networks are among the major sources of air pollution, particularly in highly populated urban areas. Residential heating, which is the primary ca...
Kentsel Ulaşım, Salgınlar ve Covid-19: Ankara Toplu Taşıma Sistemi
Shahin, Hend; Yetişkul Şenbil, Emine (2021-09-01)
Bu çalışmada, yolculuklar ile salgın hastalıklar arasındaki pozitif ilişki, kentsel ulaşım özelinde incelenmektedir. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Covid-19 Pandemisi sürecinin bir yıllık...
Yerel Kültür ve Arkeoloji. Komana’da Katılımcı Yaklaşımlar
Erciyas, Deniz Burcu (2021-08-01)
Covid-19 Pandemisinin Avro Bölgesinde Büyüme, İşsizlik, Enflasyon ve Endüstriyel Üretim Üzerine Etkileri
Özenen Kavlak, Mehtap; GÜNSOY, BÜLENT; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl; ÇABUK, SAYE NİHAN; Dabanlı, Ahmet (2021-08-01)
COVID-19 pandemisi, 2008 yılında gerçekleşen küresel finans krizinden sonra görülen en derin ve geniş çaplı bir ekonomik krizi tetiklemiştir. Pandeminin iç talep, dış ticaret ve turizm kanallarıyla ortaya çıkan olumsuz etk...
Assessment of the Ecological Footprint of Eskisehir Technical University–Iki Eylul Campus
Çetin, Mehmet; Ağaçsapan, Balca; Çabuk, Saye Nihan; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl; Işık Pekkan, Özge; Baran Argun, Ebru; Dabanlı, Ahmet; Küçükpehlivan, Tuncay; Yılmazel, Burcu; Çabuk, Alper (2021-06-01)
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallaşması: Muğlak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2021-05-01)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetin...
Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-05-01)
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları...
Urban mobility after COVID-19: A developing-country perspective
Babalık, Ela (2021-03-01)
Citation Formats