Bilirkişi Kurulu Raporu

2020-03-01
Demirel, Nuray
Altundağ, Veli

Suggestions

Bilirkişi Kurulu Raporu
Arol, Ali İhsan; Erkal, Oğuz Rıza (2018-08-01)
Bilirkişi Kurulu Raporu
Likoğlu, Selahattin; Kaman, Vedat; Özmüş, Levent; Demirel, Nuray (2020-07-01)
Bilirkişi Kurulu Raporu
Güngör, Hasan; Bir, Mustafa; Demirel, Nuray; Tüfekçi, Mustafa Kemal (2020-08-01)
Bilirkişi Heyeti Raporu
Atalay, Mustafa Ümit; Karpuz, Celal; Demirel, Nuray; Günay, Ömer; Pirinçdane, Osman (2020-03-01)
Bilirkişi Heyeti Raporu
Şener Pedgley, Bahar; Korkut, Fatma (2021-01-01)
Davalı idare tarafından Öğr. Gör. kadrosu içinyapılanyazılı sınavda davacıyatakdir edilen puanın doğru takdir edilip edilmediğinin değerlendirilmesi, hatalı takdir edildiyse davacının puanının yeniden hesaplanması, davacı ve davalı idare savunmalarının da dikkate alınarak rapor hazırlanması.
Citation Formats
N. Demirel and V. Altundağ, “Bilirkişi Kurulu Raporu,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74961.