Bilirkişi Heyeti Raporu

2021-01-01
Davalı idare tarafından Öğr. Gör. kadrosu içinyapılanyazılı sınavda davacıyatakdir edilen puanın doğru takdir edilip edilmediğinin değerlendirilmesi, hatalı takdir edildiyse davacının puanının yeniden hesaplanması, davacı ve davalı idare savunmalarının da dikkate alınarak rapor hazırlanması.

Suggestions

Bilirkişi Heyet Raporu
Atalay, Mustafa Ümit; Demirel, Nuray; Karpuz, Celal (2020-05-01)
Mahkemece aldırılan üçlü İş Güvenliği uzman raporu ile Tavas CBS’nın hazırlık aşamasında aldırmış olduğu rapor ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından mahkemeye sunulan teknik rapor arasındaki çelişkileri gidererek kusur raporu hazırlamak.
Kamu Kurumlari Için Bir e-Dönüşüm Planlama Modeli
Selçuk, Gonca Hülya; Yürekten, Özgür; Çoştu, Ahmet Burak; Karagöl, Yusuf; Sünsüli, Mete; Gök, Halime (2016-01-01)
http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_56.pdf
Mercimektepe Höyüğü Bulgularının Araştırılması
Bertram, Jan Krzysztof(2018-12-31)
Mercimektepe Höyüğü Yozgat İli şehir merkezinde yer alan önemli bir İlk Tunç Çağ yerleşmesidir. Höyükte farklı zamanlarda kısa süreli arkeolojik kazı çalışmaları yürütülmüştür. Ancak kazılardan elde edilen bulgular bugüne kadar ayrıntılı olarak çalışılıp yayınlanmamıştır. Bu nedenle, Yozgat Orta Anadolu'nun İlk Tunç Çağı için en az bilinen bölgelerden biri olarak kalmıştır. Bu proje ile bu bölgenin İlk Tunç Çağı aydınlatılmaya çalışılacak, bölgenin ilk Tunç Çağ kronolojisi içindeki yeri irdelenerek bölgeler...
Hidrometalurjik Tekniklerle Lateritik Bir Nikel-Kobalt Cevherinden Skandiyum Ekstraksiyonu
Topkaya, Yavuz Ali(2014-12-31)
Başvurusu yapılan bu projede esas amaç; ülkemizde bulunan nikel, kobalt ve özellikle skandiyum elementini içeren lateritik tipteki polimetalik bir nikel cevherinden söz konusu bu elementleri en uygun biçimde kazanabilmek için gerekli olan üretim yöntemini belirlemek ve bu üretim yöntemi için gerekli olan en uygun proses parametrelerini tespit etmektir.
Ar-Ge Yatırımları Ve Devlet Müdahaleleri: Oecd Ülkelerinin Ar-Ge Harcamaları.
Erdil, Erkan(2010-12-31)
Çağdaş devletin görevi; toplumun refahını artıracak organizasyonları hazırlamaktır. Bilimsel ve teknolojik gelişme, var olan imkanların kısa sürede iyi kullanılması ile sağlanabilir. Gelişme, toplumda bilimsel düşünceyi hayat tarzı haline getirmekle sağlanır. Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından biri A-R- Ge yatırımlarıdır. Teknoloji ve yenilik iktisadında, özellikle neo-klasik üretim iktisadı araştırmanın önemli bir parçası/uzantısı konumundadır. Bu kuramın en önemli özelliklerinde...
Citation Formats
B. Şener Pedgley and F. Korkut, “Bilirkişi Heyeti Raporu,” 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81444.