Bilirkişi Heyeti Raporu

2021-01-01
Davalı idare tarafından Öğr. Gör. kadrosu içinyapılanyazılı sınavda davacıyatakdir edilen puanın doğru takdir edilip edilmediğinin değerlendirilmesi, hatalı takdir edildiyse davacının puanının yeniden hesaplanması, davacı ve davalı idare savunmalarının da dikkate alınarak rapor hazırlanması.

Suggestions

Bilirkişi Heyet Raporu
Atalay, Mustafa Ümit; Demirel, Nuray; Karpuz, Celal (2020-05-01)
Mahkemece aldırılan üçlü İş Güvenliği uzman raporu ile Tavas CBS’nın hazırlık aşamasında aldırmış olduğu rapor ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından mahkemeye sunulan teknik rapor arasındaki çelişkileri gidererek kusur raporu hazırlamak.
Bir Kimlik İnşası Olarak Ulus-Devlet Yurttaşlığı ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü
TISOĞLU KAYA, SEÇİL; KAYA, KADİR YÜCEL; Çağıltay, Kürşat (2018-04-01)
Bu çalışma ulus-devlet yurttaşlığından, küresel yurttaşlığa yurttaşlık olgusunun evrimi ile ilgilidir. Yurttaşlık olgusunun tarihsel süreç içerisinde nasıl tanımlandığı ve yurttaşlığı belirleyen ölçütlerin ne olduğu ve günümüze kadar uğradığı değişimler ele alınmıştır. Çalışma, yurttaşlığın tarihsel gelişimi içerisindeki kuramsal yaklaşımları, Dünya yurttaşlığı ile küresel yurttaşlık arasındaki farkları ele alarak, ulus-devletin yapısal ve niteliksel özellikleri ve ulus-devlet yurttaşlığının öncülleri olan ...
Kamu Kurumlari Için Bir e-Dönüşüm Planlama Modeli
Selçuk, Gonca Hülya; Yürekten, Özgür; Çoştu, Ahmet Burak; Karagöl, Yusuf; Sünsüli, Mete; Gök, Halime (2016-01-01)
http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_56.pdf
Mercimektepe Höyüğü Bulgularının Araştırılması
Bertram, Jan Krzysztof(2018-12-31)
Mercimektepe Höyüğü Yozgat İli şehir merkezinde yer alan önemli bir İlk Tunç Çağ yerleşmesidir. Höyükte farklı zamanlarda kısa süreli arkeolojik kazı çalışmaları yürütülmüştür. Ancak kazılardan elde edilen bulgular bugüne kadar ayrıntılı olarak çalışılıp yayınlanmamıştır. Bu nedenle, Yozgat Orta Anadolu'nun İlk Tunç Çağı için en az bilinen bölgelerden biri olarak kalmıştır. Bu proje ile bu bölgenin İlk Tunç Çağı aydınlatılmaya çalışılacak, bölgenin ilk Tunç Çağ kronolojisi içindeki yeri irdelenerek bölgeler...
Hidrometalurjik Tekniklerle Lateritik Bir Nikel-Kobalt Cevherinden Skandiyum Ekstraksiyonu
Topkaya, Yavuz Ali(2014-12-31)
Başvurusu yapılan bu projede esas amaç; ülkemizde bulunan nikel, kobalt ve özellikle skandiyum elementini içeren lateritik tipteki polimetalik bir nikel cevherinden söz konusu bu elementleri en uygun biçimde kazanabilmek için gerekli olan üretim yöntemini belirlemek ve bu üretim yöntemi için gerekli olan en uygun proses parametrelerini tespit etmektir.
Citation Formats
B. Şener Pedgley and F. Korkut, “Bilirkişi Heyeti Raporu,” 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81444.