Geç Osmanlı Anadolusu’nda devlet memurları ve kamusal düzen bozukluğu

2018-12-10
20. yüzyıl başı Anadolu’su hakkındaki roman, hikaye, anı ve gazete metinleri gibi anlatılarda Anadolu’nun içinde bulunduğu yoksulluk, hastalık ve geri kalmışlık sarmalına kamusal düzendeki bozukluk da ilave edilir. Bu bildiride bu anlatılarda ortaya konulan kamusal düzen bozukluğunun yaratılması ve sürdürülmesinde devletin rolü tartışılacaktır. Anadolu’nun Ladik, Bünyan ve Ünye gibi farklı kasabaları hakkında derlenen Osmanlı arşiv belgelerine dayanılarak, başkentin toplumsal ve siyasal kamusal düzenini korumak için Anadolu’nun İstanbul’un istenmeyen kişileri için sürgün yeri olarak kullanılmasının ve merkez tarafından atanan kaymakam ve hakim gibi kamu görevlilerinin yaptığı kanunsuz ve ahlaksız uygulama ve davranışların var olan kamusal düzen bozukluğuna nasıl katkı verdiği üzerinde durulacaktır.
Citation Formats
E. Boyar, “Geç Osmanlı Anadolusu’nda devlet memurları ve kamusal düzen bozukluğu,” Ankara, Türkiye, 2018, p. 32, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75149.