Department of International Relations, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (50)

Has File(s)
No (50)

Author
Güneş, Şule (17)
Tanrısever, Oktay Fırat (7)
Kuşçu Bonnenfant, Işık (5)
Altunışık, Meliha (3)
Bahçecik, Şerif Onur (3)

Subject
Turkey (4)
Turkish foreign policy (2)
Actual World (1)
Afghanistan (1)
Ailenin Korunması (1)

Date Issued
1997 - 1999 (8)
2000 - 2009 (11)
2010 - 2019 (27)
2020 - 2021 (4)

Recent Submissions

Cypriots in the island and abroad: reunification attitudes and peace prospects
Kuşçu Bonnenfant, Işık (2021-07-01)
Türk Cumhuriyetleri ve Amerikan Dış Politikası
Kuşçu Bonnenfant, Işık (2021-05-15)
AB-Türkiye ilişkilerinde göç politikasının belirleyiciliği
Kale Lack, Başak (null; 2020-01-30)
Peace Science and the Hydropolitical Conflicts in Central Asia: The Rogun Dam Conflict between Tajikistan and Uzbekistan
Tanrısever, Oktay Fırat; Sakal, Halil Burak (2020-01-13)
Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Ailenin Korunması: Tanınma ve Yeniden Bölüşüm
Bahçecik, Şerif Onur (; 2019-12-24)
Amerikalı toplum kuramcısı Nancy Fraser, 1990’lı yıllarda yayımlanan ünlü makalesinde günümüzün siyasal çatışmalarının iki temel adalet mücadelesi mantığı temelinde analiz edilebileceğini iddia etmiştir. Bunlar bölüşüm ve ...
Challenges of countering cyber terrorism in the hybrid war contexts
Tanrısever, Oktay Fırat (null; 2019-10-15)
This conference paper seeks to explore the characteristics of cyber terrorism and challenges of countering cyber terrorism in the hybrid war contexts. This conference paper also intends to highlight the difficulties of cop...
Turkey’xxs Role in Middle East and Gulf Security
Tür Küçükkaya, Özlem (null; 2019-07-18)
This article analyses Turkey’s foreign policy in the Middle East and the Gulf region. It argues that Turkey’s activism in the first decade of the 2000s enabled it to put into play its soft power in the region and the new p...
Geç Osmanlı Anadolusu’nda devlet memurları ve kamusal düzen bozukluğu
Boyar, Ebru (2018-12-10)
20. yüzyıl başı Anadolu’su hakkındaki roman, hikaye, anı ve gazete metinleri gibi anlatılarda Anadolu’nun içinde bulunduğu yoksulluk, hastalık ve geri kalmışlık sarmalına kamusal düzendeki bozukluk da ilave edilir. Bu bild...
Türkiye’nin diaspora oluşturma stratejisi: liberal özneler yaratmak
Bahçecik, Şerif Onur (null; 2018-10-10)
Uluslararası İlişkiler (Uİ) yazını, hükümet-dışı aktörleri (HDA) devletten bağımsız olan ulus-aşırı aktörler olarak tanımlamaktadır. HDA’lar sıklıkla devletlerin çıkarları ile çatışan aktörler olarak görülür. Bu çalışma, b...
What are the prospects for Turkey-EU cooperation in foreign policy? Compatibility of Turkish foreign policy with the EU foreign policy
Torun, Zerrin (2018-10-08)
This paper analyses Turkish foreign policy under the Justice and Development Party (AKP) government with a view to identify its compatibility with that of the European Union. The paper starts with a section on character...
Changing Characteristics of European Security Order and Possibilities for Enhancing Predictability in the South Caucasus
Tanrısever, Oktay Fırat (null; 2018-10-01)
Doğu Akdenizdeki enerji diplomasisi ve deniz gücünün artan önemi
Tanrısever, Oktay Fırat (null; 2018-04-30)
Bu konferans tebliği Doğu Akdenizdeki hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve geliştirilmesine dönük faaliyetlerin bölgedeki ülkelerin enerji diplomasisi ve deniz güçlerinin kullanılabilme kabiliyetleri üzerindeki etkilerini in...
The Way Home: Peace Settlements and Victims of Ethnic Cleansing
Kuşçu Bonnenfant, Işık (2018-04-02)
A Case of Adjustment to a post-Western World? European Union and the Southern Mediterranean after the Arab Uprisings
Torun, Zerrin (null; 2017-10-24)
The Role of Diasporas in Conflict Resolution and in Post-Conflict Resolution: The Case of Turkish Cypriots in Britain
Kuşçu Bonnenfant, Işık (2017-06-30)
There is a growing literature on the role of diasporas in homeland conflicts. This role can be positive and contribute to the peace process or, alternatively, can be negative and hamper it. As non-state actors, diasporas o...
Living Cultures in Cyberspace and Cyberculture in the Actual World
Ayan, Durukan (null; 2017-05-21)
From the day we open our eyes to the life, we find ourselves in spheres of cultures. We interiorize the norms of these cultures as the way of our living. First, we meet with the family culture. As we grow older we can’t es...
EU Twinning Projects and the Turkish Police: Strengthening an Administrative Clique
Bahçecik, Şerif Onur (2017-04-01)
The literature of Europeanization claims that the EU transforms the politics of member and candidate countries through processes such as social learning and socialization. This article questions the emphasis of Europeaniza...
’Peace at home, peace abroad’: Can Turkey recapture Ataturk’s Guiding principle”
Altunışık, Meliha (2017-03-09)
The establishment of the Turkish Republic marked the end to a long era of conflict. Atatürk declared ‘peace at home and peace abroad’ as the republic’s guiding principle. This talk will ask if Turkey can ever again become ...
Miscarriages of Revisionist Analysis of the Cold War
Akdan, Tolgahan (2016-12-04)
This paper attempts to make an analysis of the Cold War revisionism through which it will make a critical appraisal of how revisionist historians interpret the Cold War struggle between the US and the Soviet Union. Though ...
Turkey and the Migration Crisis Domestic and Foreign Policy Implications
Altunışık, Meliha (2016-06-18)
Citation Formats