Department of International Relations, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (59)

Has File(s)
No (59)

Author
Güneş, Şule (19)
Tanrısever, Oktay Fırat (7)
Kuşçu Bonnenfant, Işık (5)
Altunışık, Meliha (4)
Temur, Nur Seda (4)

Subject
Turkey (4)
Turkish foreign policy (2)
Actual World (1)
Afghanistan (1)
Ailenin Korunması (1)

Date Issued
1997 - 1999 (8)
2000 - 2009 (12)
2010 - 2019 (30)
2020 - 2021 (9)

Item Type
Conference Paper (53)
Report (1)

Recent Submissions

Iran’s presence in the Eastern Mediterranean: Identity, Pragmatism and Survival
Altunışık, Meliha; Göçer Akder, Derya (2021-12-16)
The Impact Of EU’s New Pact on Migration Diplomacy
Temur, Nur Seda (2021-07-06)
Cypriots in the island and abroad: reunification attitudes and peace prospects
Kuşçu Bonnenfant, Işık (2021-07-01)
Securitization of the EU’s Migration Policy After 2015 European Refugee Crisis
Temur, Nur Seda (2021-05-31)
The issue of education of second-generation Turkish students in Germany
Temur, Nur Seda (2021-05-31)
Türk Cumhuriyetleri ve Amerikan Dış Politikası
Kuşçu Bonnenfant, Işık (2021-05-15)
Co-adaptation in Context with Iranian, Russian and Turkish Policies on Syrian Complexity: The Emergence of the Astana Process
Çoban, Mehmet İlbey (2021-01-01)
© 2021, The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG.This research is based on explaining the dynamics that led the Iran, Russia and Turkey to initiate Astana Process within the framework of the...
AB-Türkiye ilişkilerinde göç politikasının belirleyiciliği
Kale Lack, Başak (null; 2020-01-30)
Peace Science and the Hydropolitical Conflicts in Central Asia: The Rogun Dam Conflict between Tajikistan and Uzbekistan
Tanrısever, Oktay Fırat (2020-01-13)
Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Ailenin Korunması: Tanınma ve Yeniden Bölüşüm
Bahçecik, Şerif Onur (; 2019-12-24)
Amerikalı toplum kuramcısı Nancy Fraser, 1990’lı yıllarda yayımlanan ünlü makalesinde günümüzün siyasal çatışmalarının iki temel adalet mücadelesi mantığı temelinde analiz edilebileceğini iddia etmiştir. Bunlar bölüşüm ve ...
Challenges of countering cyber terrorism in the hybrid war contexts
Tanrısever, Oktay Fırat (null; 2019-10-15)
This conference paper seeks to explore the characteristics of cyber terrorism and challenges of countering cyber terrorism in the hybrid war contexts. This conference paper also intends to highlight the difficulties of cop...
Turkey’xxs Role in Middle East and Gulf Security
Tür Küçükkaya, Özlem (null; 2019-07-18)
This article analyses Turkey’s foreign policy in the Middle East and the Gulf region. It argues that Turkey’s activism in the first decade of the 2000s enabled it to put into play its soft power in the region and the new p...
Geç Osmanlı Anadolusu’nda devlet memurları ve kamusal düzen bozukluğu
Boyar, Ebru (2018-12-10)
20. yüzyıl başı Anadolu’su hakkındaki roman, hikaye, anı ve gazete metinleri gibi anlatılarda Anadolu’nun içinde bulunduğu yoksulluk, hastalık ve geri kalmışlık sarmalına kamusal düzendeki bozukluk da ilave edilir. Bu bild...
Türkiye’nin diaspora oluşturma stratejisi: liberal özneler yaratmak
Bahçecik, Şerif Onur (null; 2018-10-10)
Uluslararası İlişkiler (Uİ) yazını, hükümet-dışı aktörleri (HDA) devletten bağımsız olan ulus-aşırı aktörler olarak tanımlamaktadır. HDA’lar sıklıkla devletlerin çıkarları ile çatışan aktörler olarak görülür. Bu çalışma, b...
What are the prospects for Turkey-EU cooperation in foreign policy? Compatibility of Turkish foreign policy with the EU foreign policy
Torun, Zerrin (2018-10-08)
This paper analyses Turkish foreign policy under the Justice and Development Party (AKP) government with a view to identify its compatibility with that of the European Union. The paper starts with a section on character...
Changing Characteristics of European Security Order and Possibilities for Enhancing Predictability in the South Caucasus
Tanrısever, Oktay Fırat (null; 2018-10-01)
Doğu Akdenizdeki enerji diplomasisi ve deniz gücünün artan önemi
Tanrısever, Oktay Fırat (null; 2018-04-30)
Bu konferans tebliği Doğu Akdenizdeki hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve geliştirilmesine dönük faaliyetlerin bölgedeki ülkelerin enerji diplomasisi ve deniz güçlerinin kullanılabilme kabiliyetleri üzerindeki etkilerini in...
The Way Home: Peace Settlements and Victims of Ethnic Cleansing
Kuşçu Bonnenfant, Işık (2018-04-02)
2011 Yemen Crisis
Temur, Nur Seda (2017-10-27)
A Case of Adjustment to a post-Western World? European Union and the Southern Mediterranean after the Arab Uprisings
Torun, Zerrin (null; 2017-10-24)
Citation Formats