Bakteriyel Hücrelere Hedeflenebilir Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksleri Taşıyan Teranostik Ajanlara Yönelik Çalışmalar

2017-04-02

Suggestions

Bakteriyel Hücrelere Hedeflenebilir Porfirin Türevlerine Yönelik Çalışmalar
Çimir, Sevil; Türkyılmaz, Serhan (2016-09-08)
S29Bakteriyel Hücrelere Hedeflenebilir Porfirin Türevlerine Yönelik ÇalışmalarSevil Çimir, Serhan Türkyılmazİstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 34116,Beyazit, İstanbul serhan.turkyilmaz@istanbul.edu.trKlinikte kullanılan antibiyotik ajanlara direnç geliştiren bakteri suşları halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdittir ve bu tehdidin ortadan kaldırılması için yeni yaklaşımlar gereklidir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi ilaçların hedefleme grupları ile seçici hale getirilip t...
An investigation of bacterial and fungal xylanolytic systems
Yaşınok, Ayşegül Ersayın; Bakır, Ufuk; Department of Biotechnology (2006)
Endo-b-1,4 xylanases (EC. 3.2.1.8) are typically produced as a mixture of different hydrolytic enzymes such as b-1,4-xylosidase (EC. 3.2.1.37) , a-Larabinofuranosidases (EC. 3.2.1.55), and feruloyl esterase (EC 3.1.1.73) that hydrolyze xylan molecule, which constitutes 20-30% of the weight of wood and agricultural wastes. Thus, xylan, a renewable biomass, can be utilized as a substrate for the preparation of many products such as fuels, solvents and pharmaceuticals. Besides, xylanolytic enzymes themselves a...
Bakterilerle özütleme ve flotasyon yöntemleriyle kömürden piritik kükürdün arındırılması
Doğan, Zeki M. (Ve Diğerleri); Özbayoğlu, Gülhan; Alaaddinoğlu, N. Gürdal; Hiçyılmaz, Cahit; Sarıkaya, Musa; Özcengiz, Gülay(1984-12-15)
Bakterilerden salgılanan nanokeseciklerin immün stimülan özelliklerinin belirlenmesi ve immünoterapötik uygulamaları
Alpdündar, Esin; Gürsel, Mayda(2015)
Comparison of optical measurements for better NI tracking in bacteria
Sungur, Sıla; Gözen, Ayşe Gül; Department of Biology (2015)
Metal pollution is a common problem in industrial areas. Microorganisms, as well as macroorganisms are affected from metal pollution. In order to cope with this problem, microorganisms develop resistance mechanisms. Traditional microbiological techniques alone are not sufficient in resistance studies. Additional data acquisition by using other measurement techniques and devices are also required. However, there are differences in sentitivities of the measurement devices. A given device may work under a set ...
Citation Formats
S. Türkyılmaz, “Bakteriyel Hücrelere Hedeflenebilir Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksleri Taşıyan Teranostik Ajanlara Yönelik Çalışmalar,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75408.