Bakteriyel Hücrelere Hedeflenebilir Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksleri Taşıyan Teranostik Ajanlara Yönelik Çalışmalar

2017-04-02

Suggestions

Bakteriyel Hücrelere Hedeflenebilir Porfirin Türevlerine Yönelik Çalışmalar
Çimir, Sevil; Türkyılmaz, Serhan (2016-09-08)
S29Bakteriyel Hücrelere Hedeflenebilir Porfirin Türevlerine Yönelik ÇalışmalarSevil Çimir, Serhan Türkyılmazİstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 34116,Beyazit, İstanbul serhan.turkyilmaz@istanbul.edu.trKlinikte kullanılan antibiyotik ajanlara direnç geliştiren bakteri suşları halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdittir ve bu tehdidin ortadan kaldırılması için yeni yaklaşımlar gereklidir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi ilaçların hedefleme grupları ile seçici hale getirilip t...
Formulation of food processing wastes for co-production of bacterial pectinase and cellulase enzymes
Özzeybek, Mehlika; Çekmecelioğlu, Deniz; Department of Food Engineering (2022-5-16)
Production of enzymes has always been the focus of research with its ever-increasing application area, yet it is an expensive process due to the need for pure carbon sources to carry out the production. Exploring new ways to reduce cost while maximizing enzyme production is an ongoing battle, even in today's opportunities. In this research, a mixture of food wastes was valorized and bacterial pectinase and cellulase were co-produced. Optimum proportions of the hazelnut shells, orange peel, and apple pomace ...
An investigation of bacterial and fungal xylanolytic systems
Yaşınok, Ayşegül Ersayın; Bakır, Ufuk; Department of Biotechnology (2006)
Endo-b-1,4 xylanases (EC. 3.2.1.8) are typically produced as a mixture of different hydrolytic enzymes such as b-1,4-xylosidase (EC. 3.2.1.37) , a-Larabinofuranosidases (EC. 3.2.1.55), and feruloyl esterase (EC 3.1.1.73) that hydrolyze xylan molecule, which constitutes 20-30% of the weight of wood and agricultural wastes. Thus, xylan, a renewable biomass, can be utilized as a substrate for the preparation of many products such as fuels, solvents and pharmaceuticals. Besides, xylanolytic enzymes themselves a...
Bakterilerle özütleme ve flotasyon yöntemleriyle kömürden piritik kükürdün arındırılması
Doğan, Zeki M. (Ve Diğerleri); Özbayoğlu, Gülhan; Alaaddinoğlu, N. Gürdal; Hiçyılmaz, Cahit; Sarıkaya, Musa; Özcengiz, Gülay(1984-12-15)
Bakterilerden salgılanan nanokeseciklerin immün stimülan özelliklerinin belirlenmesi ve immünoterapötik uygulamaları
Alpdündar, Esin; Gürsel, Mayda(2015)
Citation Formats
S. Türkyılmaz, “Bakteriyel Hücrelere Hedeflenebilir Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksleri Taşıyan Teranostik Ajanlara Yönelik Çalışmalar,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75408.