Rassal tavsiyeden yararlanma ve karar performansı

2016-04-01
Özarslan, Ali
Gönül, Mustafa Sinan
Karar alırken tavsiye almanın önemi son 30 yıldır gitgide artmaktadır. Öneri alma konusundaki mevcut çalışmalar tavsiye kullanımıyla ilgili rasgele veya doğru tavsiye gibi farklı tavsiye türlerini göz önünde bulundurarak çeşitli numerik teknikler kullanmışlardır. Bu çalışmada rasgele tavsiye metodu kulanılmış ve deney çalışması yoluyla yargısal tahminlerde çokça kullanılan numerik teknikler (formül-tabanlı, regresyon-tabanlı ve ölçek-tabanlı) karşılaştırılmış ve insanların öneriden yararlanmasıyla kararlarlarındaki tutarlılık performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bunu yaparken tavsiyeyi kullanmayanlar ve aşırı kullananlar özel durum sayılarak ayrı değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre tavsiyeden yararlanma derecesini ölçen yöntemlerden regresyon tabanlı olan daha detaylı bilgi vermiştir. Öte yandan tavsiyeyi kullanmayanların performanslarında düşüklük yaşanırken kullananlarda daha iyi sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Tavsiye almadan önceki kararlardaki performansla tavsiyeden yararlanma arasındaki ilişki incelenmiştir. Son olarak ilerde neler üzerine yoğunlaşılabileceği önerilmiştir

Citation Formats
A. Özarslan and M. S. Gönül, “Rassal tavsiyeden yararlanma ve karar performansı,” Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 213–224, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75699.