Jacobi Yöntemi için GPU Üzerinde CUDA ile Hızlı Bir Algoritma

2012-04-13
Tonkal, Ozan Çağrı
Pehlivan, Sercan
Sezer Uzol, Nilay
İşler, Veysi
Citation Formats
O. Ç. Tonkal, S. Pehlivan, N. Sezer Uzol, and V. İşler, “Jacobi Yöntemi için GPU Üzerinde CUDA ile Hızlı Bir Algoritma,” 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://basarim.org.tr/.