Öğrenme stratejileri teorik boyutları araştırma bulguları ve uygulama için ortaya koyduğu sonuçlar

1998-01-01
Somuncuoğlu, Yeşim
Yıldırım, Ali
Bu makalede, etkili öğrenme sürecinin işlevsel bir boyutu olarak görülen öğrenme stratejilerinin teorik temelleri ve bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları incelenmiş, öğrenme stratejilerinin program geliştirme ve öğretim süreci yönünden ortaya koyduğu bazı önemli uygulama sonuçları tartışılmıştır.

Citation Formats
Y. Somuncuoğlu and A. Yıldırım, “Öğrenme stratejileri teorik boyutları araştırma bulguları ve uygulama için ortaya koyduğu sonuçlar,” Eğitim ve Bilim, vol. 22, pp. 31–39, 1998, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75966.