Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş

2015-01-01
Özkan Yücel, Umay G
Bayramoğlu, Tuba Hande
Can Güven, Emine
Gedik, Kadir
Endüstriyel mikrobiyoloji, büyük ekonomik, çevresel ve sosyal önemi olan mikroorganizmaların kullanılarak enzimler, gıdalar, içecekler, kimyasal maddeler, yakıtlar ve eczacılıkla ilgili geniş yelpazedeki birçok ürünün üretiminde ve atık arıtımı ve çevre kirlilik kontrolü için temiz teknolojilerin uygulanmasını içermektedir. Bu kitapla, biyoloji alanının özellikle de biyoteknoloji ve mikrobiyoloji derslerinin uygulamalı yönlerinin gıda bilimi ve biyokimya mühendisliğindeki lisans öğrencileri tarafından çalışılması ve endüstriyel mikrobiyoloji alanın geniş çapta tanıtılması amaçlanmıştır. Kitabın içeriği başlıca üç bölüme ayrılmıştır: Mikroorganizma fizyolojisinin önemli yanları, mikroorganizma çok yönlülüğünün keşfedilmesi, mikroorganizmaların metabolik aktiviteleri ve ürünleri; Büyük ölçekli üretimler ve fermentasyon ürünlerinin izolasyonu için gerekli teknoloji ve endüstriyel mikroorganizmalar Yeni ve geçmişte kullanılan bir çok sayıdaki endüstriyel fermantasyon işlemleri ve ürünlerinin belirlenmesi Endüstriyel Mikrobiyoloji, sanayi tecrübesine sahip öğretim elemanları tarafından yazılmış olup okuyucuya, mikrobiyal biyolojinin temel prensipleri ve mikroorganizmaların çeşitli geleneksel ve yeni endüstriyel proseslere uygulanmasının öğrenilmesini sağlayacaktır. Bu işlemlerin çoğu günümüzde uygulanmakta veya genetik mühendisliği teknolojisindeki son yeniliklerle geliştirilmektedir.

Suggestions

Endüstri Destekli Eğitim Projelerinin Arkasındaki Motivasyonlar: ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezuniyet Projeleri
Hasdoğan, Gülay Fatma; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğrencilerin lisans eğitimlerinin son döneminde, eğitim ekibinin yanı sıra firmaların danışmanlığı paralelinde geliştirdikleri mezuniyet projelerinin amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri becerileri ve oluşturdukları tasarım yaklaşımını, bir dış paydaşın danışmanlığında, gerçek yaşamdan bir proje ile yansıtmasıdır. Bu işbirliğinden eğitim kurumunun beklentisi iyi bir eğitim deneyimi kurgulamak ve öğrenciyi mesleki yaşama hazırlayabilmektir. Bu ...
Biyomedikal Uygulamalar İçin Ti-6al-4v Köpüksü Malzemelerin Soğuk İzostatik Pres İle Üretimi Ve Yorulma Davranışının Karakterizasyonu
Bor, Ali Şakir(2011-12-31)
Sert doku görevi görecek olan biyomalzemelerin, ortopedik protezlerin ve dişçilikte kullanılan implantların, hem kemiğe benzer mekanik özellikte hemde iyi korozyon dayancına sahip ve biyolojik olarak dokuyla uyumlu olmaları gerekmektedir. Günümüze kadar bu amaçla paslanmaz çelik, Co-Cr esaslı alaşımlar, titanyum ve alaşımları metalik biyomalzemeler olarak kullanılmıştır. Bu alaşımlar içerisinden, en çok üretilen titanyum alaşımı olan Ti-6Al-4V, biyouygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak hacimli meta...
Invigorating Industrial Design Materials and Manufacturing Education
Pedgley, Owaın Francıs (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Materials and manufacturing are vitally important subjects for industrial designers, being the means by which virtual products are turned to physical reality. Historically materials and manufacturing education has been dominated by engineering approaches, which often are too technical and poorly suited to the human-centred concerns of industrial designers. For example, materials selection for product function/performance is well established, but selection for product expression/personality is underdeveloped...
Endüstriyel Ağ Uygulamaları İçin Paylaşımlı Ortamda Haberleşme Protokolu Geliştirilmesi
Schmidt, Şenan Ece(2009-12-31)
Önerdiğimiz projede endüstriyel kontrol uygulamaları için paylaşımlı ortam üzerinde gerçek zamanlı iletişim sağlayacak bir protokolun geliştirimi ve gercekleştirimi yapılmistir. Gerçekleştirim özel bir gömülü geliştirim ortamında olmuştur. IEEE 1588 eşzamanlama protokolu ile zaman dilimli bir haberleşme yapısı gerçekleştirilmiş, zamanlama hassasiyeti ölçülmüştür. Protokol geliştirim kartlarından oluşan iki düğümlü bir ağda test edilmiştir.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Verilen Dış Kökenli Derslerin Endüstriyel Tasarım Disiplininin Karakterine Göre Revize Edilmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi
Kaleli, M. Celaleddin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde mesleğe özgü derslerin yanında, öğrenciyi proje derslerine hazırlayan ve yetkin endüstri tasarımcısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen destek dersleri de okutulmaktadır. Bu dersler köklerini plastik sanatlar, mimarlık ve mühendislik gibi, oluşumunu endüstri ürünleri tasarımı disiplininden daha önce tamamlamış disiplinlerden almaktadır. Bu derslerin içeriklerinin, Türkiye’de görece daha genç olan endüstri ürünleri tasarımına göre değil, köklerini aldıkları diğer disiplinler...
Citation Formats
U. G. Özkan Yücel, T. H. Bayramoğlu, E. Can Güven, and K. Gedik, Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş. 2015, p. 246.