Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş

2015-01-01
Özkan Yücel, Umay G
Bayramoğlu, Tuba Hande
Can Güven, Emine
Gedik, Kadir
Endüstriyel mikrobiyoloji, büyük ekonomik, çevresel ve sosyal önemi olan mikroorganizmaların kullanılarak enzimler, gıdalar, içecekler, kimyasal maddeler, yakıtlar ve eczacılıkla ilgili geniş yelpazedeki birçok ürünün üretiminde ve atık arıtımı ve çevre kirlilik kontrolü için temiz teknolojilerin uygulanmasını içermektedir. Bu kitapla, biyoloji alanının özellikle de biyoteknoloji ve mikrobiyoloji derslerinin uygulamalı yönlerinin gıda bilimi ve biyokimya mühendisliğindeki lisans öğrencileri tarafından çalışılması ve endüstriyel mikrobiyoloji alanın geniş çapta tanıtılması amaçlanmıştır. Kitabın içeriği başlıca üç bölüme ayrılmıştır: Mikroorganizma fizyolojisinin önemli yanları, mikroorganizma çok yönlülüğünün keşfedilmesi, mikroorganizmaların metabolik aktiviteleri ve ürünleri; Büyük ölçekli üretimler ve fermentasyon ürünlerinin izolasyonu için gerekli teknoloji ve endüstriyel mikroorganizmalar Yeni ve geçmişte kullanılan bir çok sayıdaki endüstriyel fermantasyon işlemleri ve ürünlerinin belirlenmesi Endüstriyel Mikrobiyoloji, sanayi tecrübesine sahip öğretim elemanları tarafından yazılmış olup okuyucuya, mikrobiyal biyolojinin temel prensipleri ve mikroorganizmaların çeşitli geleneksel ve yeni endüstriyel proseslere uygulanmasının öğrenilmesini sağlayacaktır. Bu işlemlerin çoğu günümüzde uygulanmakta veya genetik mühendisliği teknolojisindeki son yeniliklerle geliştirilmektedir.

Suggestions

Endüstriyel Ağ Uygulamaları İçin Paylaşımlı Ortamda Haberleşme Protokolu Geliştirilmesi
Schmidt, Şenan Ece(2009-12-31)
Önerdiğimiz projede endüstriyel kontrol uygulamaları için paylaşımlı ortam üzerinde gerçek zamanlı iletişim sağlayacak bir protokolun geliştirimi ve gercekleştirimi yapılmistir. Gerçekleştirim özel bir gömülü geliştirim ortamında olmuştur. IEEE 1588 eşzamanlama protokolu ile zaman dilimli bir haberleşme yapısı gerçekleştirilmiş, zamanlama hassasiyeti ölçülmüştür. Protokol geliştirim kartlarından oluşan iki düğümlü bir ağda test edilmiştir.
Biyomedikal Uygulamalar İçin Ti-6al-4v Köpüksü Malzemelerin Soğuk İzostatik Pres İle Üretimi Ve Yorulma Davranışının Karakterizasyonu
Bor, Ali Şakir(2011-12-31)
Sert doku görevi görecek olan biyomalzemelerin, ortopedik protezlerin ve dişçilikte kullanılan implantların, hem kemiğe benzer mekanik özellikte hemde iyi korozyon dayancına sahip ve biyolojik olarak dokuyla uyumlu olmaları gerekmektedir. Günümüze kadar bu amaçla paslanmaz çelik, Co-Cr esaslı alaşımlar, titanyum ve alaşımları metalik biyomalzemeler olarak kullanılmıştır. Bu alaşımlar içerisinden, en çok üretilen titanyum alaşımı olan Ti-6Al-4V, biyouygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak hacimli meta...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Bakırlıoğlu, Yekta (2014-09-12)
Zaman temelli anlatımlar (hareket aracılığıyla zaman sürecinde değişimi görünür kılan anlatım- lar), izleyicinin dikkatini çekmek ve etkin bir iletişim sağlamak için, başta reklamlarda olmak üzere farklı sektör ve ortamlarda, artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadırlar. Bu anlatımların et- kin olmalarının başlıca nedenleri hareket unsurunun evrimsel olarak algısal üstünlük sağlaması ve hikaye kullanımının insan iletişiminde temel bir unsur olmasıdır. Film ve animasyon gibi za- man temelli görsel anlatımlar, s...
Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Prensipleriyle Rekombinant Pichia Pastoris İle Terapik Peotein Üresiminde Hücreiçi Tepkime Hızlarının Stratejik Analizi
Çalık, Pınar(2010-12-31)
Bu proje kapsamında rekombinant Pichia pastoris ile biyokimyasal reaksiyon mühendisliği prensipleri ile hücreiçi tepkime hızları analiz edilecek ve potansiyel darboğaz oluşturan tepkimeler belirlendikten sonra tepkime sistem uyarı-cevap yöntemi ile pertürbe edilerek hücreiçi tepkimelerin metabolik kontrol özellikleri araştırılacak ve terapatik protein üretimi için tepkimelerin yönlendirilmesi için stratejiler geliştirilecektir. RhGH üretiminde ürün seçimliliğini ve verimi artırmak için, hücreiçi tepkime h...
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Citation Formats
U. G. Özkan Yücel, T. H. Bayramoğlu, E. Can Güven, and K. Gedik, Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş. 2015, p. 246.