Lise Matematik Öğretimi

2017-01-01
Yılmaz, Zuhal
Olgun, Beyza

Suggestions

Lisede Matematik Öğretimi
Yılmaz, Zuhal; Baştürk, Savaş; Ali Kemal, Cilavdaroğlu; Ayşe Nur, Yılmaz; Olgun, Beyza; Cansu Kurt, Ümmügülsüm; Girit, Dilek; Işık, Gürsu; Taştepe, Mehtap; Bağdat, Osman; Esendemir, Ozan; Dönmez, Pelin; Avcu, Ramazan; Avcu, Seher; Alkan, Selçuk; Yeniçeri, Üzeyir (2017-01-01)
Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları
Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent; Aydoğan Yenmez, Arzu; Çakıroğlu, Erdinç; Korkmaz, Himmet; Kertil, Mahmut; Didiş, Makbule Gözde; Baş, Sinem; Şahin, Zülal (Türkiye Bilimler Akademisi, 2016-01-01)
Günlük Hayattan Modelleme Soruları; öğretmenler, öğretmen adayları, öğrenciler, günlük hayatta matematiği arayanlar ve matematiğe ilgi duyan herkes için bir kaynak kitap niteliğinde hazırlandı. “Günlük Hayattan Modelleme Soruları” kitabıyla; matematiği kendi içinde ve farklı disiplinlerle ilişkilendirme, matematiksel dili ve terminolojiyi kullanma, matematiksel akıl yürütme, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma gibi kritik becerilerin kazanılmasına ve bu becerileri kullanarak matematiğin hissedilir, y...
Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları
Aydemir, Nurdane; Aydemir, Murat; Boz, Yezdan (2013-01-01)
Problem Durumu: Bu çalışma 9. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin epistemolojik inançlarının belirlenmesi ve bu inançların sınıf düzeylerine ve cinsiyete göre nasıl değiştiğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 356 (9. sınıf 193 ve 11.sınıf 163) lise öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Epistemolojik İnançlar Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Veriler iki yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi yardımıyla çözümlenmiştir. Bu analiz sonucu yılın bilginin gerekçelendirilmesi, bilginin ...
Exploring secondary mathematics teachers’ conceptions of mathematical literacy
Genç, Murat; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2017)
The purpose of this research study was to investigate secondary mathematics teachers’ conceptions of mathematical literacy. In doing so, the following three crucial interrelated issues were addressed: (i) teachers’ conceptions of what the notion of mathematical literacy means, (ii) teachers’ conceptions of how the development of mathematical literacy could be facilitated, and (iii) teachers’ conceptions of what a mathematics curriculum emphasizing mathematical literacy should look like. The data gathered fo...
Lise ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Ortografik ve İzometrik Çizim Becerilerinin İncelenmesi.
Boz Yaman, Burçak; Yiğitcan Nayir, Özge; Kayhan Kırmaç, Banu; Yavuz, Fatma Derya; Bulut, Safure (null; 2018-10-06)
Citation Formats
Z. Yılmaz and B. Olgun, Lise Matematik Öğretimi. 2017.