Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları

2016-01-01
Erbaş, Ayhan Kürşat
Çetinkaya, Bülent
Aydoğan Yenmez, Arzu
Çakıroğlu, Erdinç
Korkmaz, Himmet
Kertil, Mahmut
Didiş, Makbule Gözde
Baş, Sinem
Şahin, Zülal
Günlük Hayattan Modelleme Soruları; öğretmenler, öğretmen adayları, öğrenciler, günlük hayatta matematiği arayanlar ve matematiğe ilgi duyan herkes için bir kaynak kitap niteliğinde hazırlandı. “Günlük Hayattan Modelleme Soruları” kitabıyla; matematiği kendi içinde ve farklı disiplinlerle ilişkilendirme, matematiksel dili ve terminolojiyi kullanma, matematiksel akıl yürütme, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma gibi kritik becerilerin kazanılmasına ve bu becerileri kullanarak matematiğin hissedilir, yararlı ve uğraşmaya değer kılınmasına yönelik çabalara bir katkıda bulunmak amaçlandı. Üç bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümünde, matematiksel modellemeyi merak edenler ve matematik öğretiminde kullanmak isteyenler için matematiksel modellemenin kısa bir açıklaması, nasıl kullanılacağı ve matematik eğitimi içindeki yerini içeren bilgiler bulunuyor. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise daha çok ortaöğretim düzeyinde toplam 45 matematiksel modelleme sorusu ve bu sorular için örnek çözüm yaklaşımları sunuluyor. Öğrenci ve öğretmenler “Bu konu ne işimize yarayacak ya da gerçek hayattaki uygulaması nedir? Bu konuyu günlük hayatımızda nerede kullanacağız?” gibi sorularla sıklıkla karşılaşıyor. “Günlük Hayattan Modelleme Soruları” kitabında bu sorulara cevap vermeye yardımcı olacak, farklı matematik konularını içeren (örneğin sinemada en iyi görüş açısına sahip koltukları bulma, insan vücudundaki bazı kemiklerin uzunluklarını kullanarak o insanın boyunun uzunluğunu tahmin etme, heyecan verici bir lunapark treni parkuru tasarlama vb.) gerçek hayat durumları ile ilgili birçok modelleme sorusu yer alıyor.

Suggestions

Ortaokul matematik öğretmen adaylarının dikey matematikselleştirme sürecinin bir matematiksel modelleme etkinliği bağlamında incelenmesi
Kol, Murat; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (null; 2015-10-04)
Matematik okuryazarlığı; OECD’nin 2003 raporunda “matematiğin önemini tanımlama ve anlama, sağlam temellere dayanan yargılara varma, yapıcı, ilgili ve duyarlı bir vatandaş olarak kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde matematikle ilgilenme ve matematiği kullanma konularında bireyin kapasitesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Bireylerin günlük hayatlarında, iş-okul yaşamlarında karşılaştıkları matematiksel içerik, süreç ve durumlarda yetkin olabilmelerinin gerekliliği ve önemi matematik okuryazarlığının ortaya...
The analyses of secondary education institutions students selection and placement test's verbal section with respect to item response theory models
Can, Seda; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study is to analyze the Verbal Section (Turkish and Social Sciences subtests) of MONE- Secondary Education Institutions Student Selection and Placement Exam by using Item Response Theory. The results of the MONE- Secondary Education Institutions Student Selection and Placement Exam, which was administered in 2001, were used as the data in the study. The sample included 5585 examinees composed of 2693 (48.2%) male and 2892 (51.8%) female examinees. First of all, whether the assumptions of...
Lise matematik öğretmenlerinin modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde kullanılmasına yönelik düşünceleri: bir hizmetiçi eğitim programının etkisi
Ören Vural, Duygu; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat; Alacacı, Cengiz; Çakıroğlu, Erdinç (null; 2013-06-01)
Matematik veya matematik dışındaki olay veya olgular arasındaki ilişkilerin matematiksel olarak ifade edilmesi, bu olay ve olgular içerisinden matematiksel örüntülerin ortaya çıkarılması süreci (VerschaX el, Greer, & De Corte, 2002) olarak tanımlanan matematiksel modelleme, öğrencilere kazandırılması hedeQ enen temel beceriler arasında önemli bir yere sahiptir (Common Core State Standards Initiative, 2010; TTKB, 2013). Bununla birlikte, öğretmenlerin belli bir konudaki düşünce ve inançları o alandaki uygula...
Lise öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözmedeki başarısı
Didiş Kabar, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat (null; 2012-06-01)
Cebirsel sözel problemlerin her düzeyden öğrenciler için oldukça zorlayıcı olduğu birçok araştırma tarafından gösterilmiştir. Öğrenciler genellikle cebirsel çözüm için gerekli ilişkileri kurmakta ve cebirsel denklemleri oluşturmakta büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 10. sınıf öğrencilerinin ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile çözülebilen sözel problemleri çözme başarılarını ve bu başarılarını etkileyen faktörleri incelemektir. Ç...
Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları
Yeşilyaprak, Cahit; Özyazıcıoğlu, Mehmet Hamit; Güçsav, Bülent; Başlar, İsmail; Kılıçerkan Başlar, Gamze; Öztürk, İsmail; Özbaldan, Emrah Emin; Özakın, Batuhan; Yerli, Sinan Kaan; Güney, Yavuz; Kılıç, Yücel; Doğan, Emre; Yıldıran, Yaşar (2020-12-11)
Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi kapsamında; DAG yerleşkesi Erzurum - Konaklı - Karakaya Tepeleri'nde (3170 m rakımlı) bugüne kadar yapılan altyapısal ve üstyapısal çalışmaların (yer altı elektrik ve fiber internet hatları, radyolink internet, su deposu, prefabrik hizmet binası, sismik ve jeolojik etüdler, yol, gözlem kulesi gibi) temel ve teknik bilgiler sunulacaktır. Bundan sonra kalan altyapısal çalışmaların da plan ve programları özetlenecektir.
Citation Formats
A. K. Erbaş et al., Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları. 2016.