Kentsel Toplumsal Hareketler Üzerine

2007-12-01

Suggestions

Politics of urban transportation local, national and international dynamics case of Ankara and Eskişehir road corridor
Öncü Yıldız, Mevlüde Ayça; Babalık, Ela; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2015)
This study aims to identify the factors that influence the development of Ankara’s urban transport system and to assess the effects of influencing groups and actors (referred to as assemblages in this study) on urban and transportation development of Eskişehir Road Corridor in relation with economic development, political decisions, institutional and legal frameworks. The thesis adopts a multi-level analysis method for researching influencing developments and assemblage relationships shaping urban transport...
Kentsel Mekan Çözümlemelerinde Kültür Merkezli Yaklaşımların Eleştirisi başlıklı bildiri özeti (T.Şengül ile birlikte)
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Şengül, Hüseyin Tarık (1997-11-12)
Kentsel Tarihi Mekanların Dönüşümü, Kültürel Mirastan Cazibe Noktasına: Ankara Kalesi Örneği
Can, Deniz (2018-07-14)
Kentsel Estetik Üzerine
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2007-07-01)
Kentsel Estetik Üzerine
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2007-04-01)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, Kentsel Toplumsal Hareketler Üzerine. 2007, p. 100.