Kentsel Estetik Üzerine

2007-07-01

Suggestions

Kentsel Estetik Üzerine
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2007-04-01)
Kentsel Altyapı
Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (null, Imge Kitabevi, 2017-01-01)
Kentsel Tasarım Öğeleri ve Alternatif Ürünler
Gürsu, Hakan (2010-09-01)
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Kentsel Tasarım Yarışmalarından Öğrenmek
Yoncacı Arslan, Pelin (2020-09-10)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Kentsel Estetik Üzerine,” 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74391.