Lise Düzeyindeki Sosyal Bilim Ders Programlarının Öğretim Sürecine Katkısı ve Çeşitli Amaçlara Verdiği Önem Yönünden Değerlendirilmesi

1997-01-01
Yıldırım, Ali
Egitim Ve Bilim-Education And Science

Suggestions

Lise Öğrencilerinin Fizik Başarılarına Etki Eden Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları
Korur, Fikret; Eryılmaz, Ali (Gazi Üniversitesi , 2009-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fizik başarısını etkileyen öğretmen niteliklerini ve bu niteliklerin öğrencinin fizik başarısına etkilerini araştırmak ve bunların bazı değişkenlerle ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki 3 bölgede ve her bölgeden 3 ilde, 9. sınıf seviyesinden 11. sınıf seviyesine kadar toplam 2177 devlet lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerden toplanan veriler optik okuyucu yardımıyla bilgisayara girilmiş ve bütün betimsel istatistikleri, geçerlil...
Lise Öğrencilerinin Üstbiliş , Özyeterlilik Öğrenme Süreçleri Ve Motivasyonları Arasındaki İlişki.
Geban, Ömer(2012-12-31)
Investigating the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies among high school students
Urlu, Hülya Gizem; Boz, Yezdan; Department of Science Education (2022-6-01)
The purpose of this study is to investigate the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies which are classified as motivational beliefs ( intrinsic goal orientation, extrinsic goal orientation, task value, control of learning, self-efficacy, and test anxiety) and learning strategies use (rehearsal, elaboration, organization, critical thinking, metacognitive self-regulation, regulation of effort, time and study environment, help-seeking and peer learning) among high sc...
Lise Öğrencilerinin Yedi Coğrafik Bölgeye Göre Kavram Yanılgıları Dağılımı Ve Öğrencilerin Kavram Yanılgıları Arasındaki İlişki Analizi
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (2016-09-30)
Explaining the relationship between high school students' selected affective characterstics and their physics achievement
Doğan Tekiroğlu, Özlem; Eryılmaz, Ali; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2005)
The purpose of this study is to investigate the relationship between some of selected affective characteristics of high school students related to physics lesson and their physics achievement in electricity concept. These affective characteristics of the students includes their interest in physics, importance of physics, enjoyment of extra-curricular activities related to physics, physics course anxiety, physics test anxiety, achievement motivation in physics, student motivation in physics, self-efficacy in...
Citation Formats
A. Yıldırım, “Lise Düzeyindeki Sosyal Bilim Ders Programlarının Öğretim Sürecine Katkısı ve Çeşitli Amaçlara Verdiği Önem Yönünden Değerlendirilmesi,” Egitim Ve Bilim-Education And Science, pp. 48–63, 1997, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76688.