Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretimindeki Güven Seviyelerinin Değerlendirilmesi

2019-11-01
Ulu, Nilgün
Yazıcı, Tuba
Hürmeriç Altunsöz, Irmak
Bu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretimi sırasındaki güven seviyelerinin araştırılmasıdır. Buna ek olarak; cinsiyet, okutulan sınıf ve hizmet yılı gibi faktörlerin öğretmenlerin güven seviyesine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmaya Ankara’nın Çankaya ilçesinde görev yapan 320 (147 Kadın ve 173 Erkek) sınıf öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretimi sırasındaki güven seviyelerini ölçmek için Spittle, Watt ve Spittle (2011) tarafından geliştirilen ve Türkçeye adapte edilen 6’lı likert yapıya sahip, 2 alt boyutlu (yönetim ve planlama becerileri, spor becerileri öğretimi) kendine güven ölçeği kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerin ders öğretimi sırasındaki kendilerine güven seviyesi orta düzeyde bulunmuştur (X=4.00, SS=0.95). Öğretmenlerin beden eğitimi ve oyun dersindeki yönetim ve planlama becerileri konusundaki güven seviyeleri (X=4.24, SS=0.93), spor becerileri öğretimi (X=3.23, SS= 1.29) konusundaki güven seviyesinden daha yüksek çıkmıştır. Kadın ve erkek sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersindeki güven seviyeleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır. Öğretmenlerin hizmet yılı (Wilks’λ= .969, F (6, 630) = 1.65, p > .05) ve okuttukları sınıf düzeyi (Wilks’ λ= .987, F (6, 632) = .682, p > .05) ile bu dersin öğretimi sırasındaki kendine güven seviyeleri arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Farklı branşlara yönelik spor öğretim becerileri konusunda sınıf öğretmenlerine hizmet içi eğitimlerin verilmesi, yönetim ve planlama konusunda öğretmenlere alan uzmanları yardımı ile destek sağlanması dersin etkinliğinin artırılması için yararlı olacaktır.
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi

Suggestions

Evaluation of classroom teachers’ confidence for teaching game and physical activity course
Ulu, Nilgün; Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Department of Physical Education and Sports (2016)
The main purpose of this study was to examine the level of classroom teachers’ confidence in teaching game and physical activity course. Their experiences in teaching game and physical activity course were investigated to understand their strengths and weaknesses. Three hundred twenty participants were participated in this study from Ankara, Çankaya. Their confidence level was determined by 6-point Likert scale which was created by Spittle (2011). In addition to release classroom teacher’s experiences 4 ope...
Beden eğitimi öğretmenlerinin derslerde soru yöneltme alışkanlıklarının değerlendirilmesi
İnce, Mustafa Levent; Saraç, Leyla (2004-01-01)
The purpose of this study was to examine questioning behaviors of physical education teachers in teaching. In particular, specific questions addressed in this study were the amount and level of questioning in physical education classes, and the effects of gender of the teachers and the school type (public or private) on the amount of asked questions. For this purpose, 24 physical education teachers from elementary (6-8 grade level) and secondary schools were selected. Each teacher’s two class hours were vid...
A qualitative study on the perceptions of early childhood teachers towards physical design for classroom management
Şahin, İkbal Tuba; Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2009)
The aim of this study is to examine the perceptions of early childhood teachers in relation to the influence of the physical environment of the classroom on classroom management. More specifically, the present study examined teachers’ perceptions about the factors which influence their classroom management practices, how the physical environment of the classroom influences their instructional processes and teacher-student interactions. To collect the data for the study, a semi-structured interview schedule ...
Pre-service classroom teachers’ perceived competencies on education for sustainable development /
Soysal, Neşe; Akar, Hanife; Department of Educational Sciences (2016)
The purpose of this study was to analyze pre-service classroom teachers’ perceived competencies on Education for Sustainable Development (ESD). For this purpose, first, attitudes of pre-service classroom teachers towards Sustainable Development (SD) were examined; then, their perceived competencies regarding ESD were investigated. Finally, the curriculum of classroom teachers was analyzed to see if it reflected learning opportunities for development of the competencies. In this study, a mixed methods sequen...
An investigation of development of prospective elementary teachers’ knowledge to teach algebra in early grades through case discussions
Öztürk, Nejla; İşler Baykal, Işıl; Department of Mathematics Education (2021-9-3)
The purpose of this study was to investigate the development of prospective elementary teachers’ subject matter and pedagogical content knowledge for teaching algebra in elementary grades. Prospective elementary teachers attended a 5-week (10 hours) intervention as part of a method course, Teaching Mathematics I, that was designed based on case discussions. The participants of the study were nine third-year students who were enrolled in the course in the 2020-2021 fall semester as a must course of the under...
Citation Formats
N. Ulu, T. Yazıcı, and I. Hürmeriç Altunsöz, “Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretimindeki Güven Seviyelerinin Değerlendirilmesi,” Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, pp. 121–132, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76722.