ACİL TIBBİ YARDIM ARAÇLARININ GENEL AĞLARDA YAKLAŞIK BİR KUYRUK MODELİ VE SEZGİSEL BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI İLE LOKASYONUNUN BELİRLENMESİ

2016-07-15

Suggestions

VIEWING EMERGENCY REMOTE TEACHING WITHIN THE ―SEVEN PRINCIPLES FOR GOOD PRACTICE‖ FRAMEWORK: VOICES FROM PREPARATORY SCHOOL EFL INSTRUCTORS
Gün, Berna; Gündüz, Müge; Department of English Language Teaching (2022-8-12)
Due to the sudden change from traditional education to online education, the need for investigating the online teaching practices of EFL instructors became an imperative. Studies revealed that most EFL instructors lacked sufficient training, technological and pedagogical knowledge and faced some difficulties. This mixed-methods study aimed to explore online teaching experiences and perceptions of the EFL instructors working at preparatory schools of three state universities within the "Seven Principles for ...
CROSS-LEVEL TYPING THE LOGICAL FORM FOR OPEN-DOMAIN SEMANTIC PARSING
Öztürel, İsmet Adnan; Bozşahin, Cem; Department of Cognitive Sciences (2022-8-29)
This thesis presents a novel approach to assigning types to expressive Discourse Representation Structure (DRS) meaning representations. In terms of linguistic analysis, our typing methodology couples together the representation of phenomena at the same level of analysis that was traditionally considered to belong to distinctive layers. In the thesis, we claim that the realisation of sub-lexical, lexical, sentence and discourse-level phenomena (such as tense, word sense, named entity class, thematic role, a...
AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNİ TEMELLERİNİN UZUN VADELİ TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ LABORATUAR MODEL TESTLERİ
Huvaj Sarıhan, Nejan; Karamanli, Ata Firat(2018-12-31)
Açık denizlerde rüzgar türbinleri şiddetli ve tekrarlı, düşey ve yanal yüklere maruz kalan uzun ve narin kule tipi yapılardır, ve bu türbinlerin deniz tabanı zeminine yerleştirilecek olan temelleri önemli bir maliyet oluşturmaktadır. Bu projenin amacı açık deniz rüzgâr türbini keson ve tekil kazık temellerinin tekrarlı yükler altındaki uzun vadeli davranışlarını laboratuvar ortamında incelemek ve elde edilecek veriler ile sayısal modellerin oluşturulmasına olanak sağlayacak formülasyonlar geliştirmektir. Pr...
AÇIK KÜRESEL AKUSTİK YEĞİNLİK SONDALARI KULLANILARAK SES KAYNAĞI KONUMLANDIRMA
Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2015-12-31)
Akustik yeğinliğin (acoustic intensity), ses kaynaklarının konumlandırılması amacıyla etkili şekilde kullanılabileceği bilinmektedir. Akustik yeğinliğin yüksek kesinlikle kestirilebildiği durumlarda yeğinlik vektörünün örnek dağılımı (sample distribution) kullanılarak ses kaynağının yönü orta derecede yankışımlı (reverberant) alanlarda bile yüksek kesinlikle bulunabilmektedir. Akustik yeğinliğin üç boyutlu ölçümü özel mikrofon dizilerinin tasarımını gerekli kılmaktadır. Bu mikrofon dizilerinin tasarımı, ger...
AKILLI YAPILI ÇEVRE (AYÇ) DÖNÜŞÜM İSTERLERİNİN BELİRLENMESİ: ODTÜ YERLEŞKESİ ARAŞTIRMA PARKI VAKA ÇALIŞMASI
Atasoy Özcan, Güzide; Öztürk, Hande Işık; Tüydeş Yaman, Hediye; Akçamete Güngör, Aslı; Dikmen Toker, İrem(2018-12-31)
Ülkemizde büyük ölçekli “akıllı kent” uygulamalarının yakın gelecekte gerçekleştirilmesi altyapı ve maliyet açısından mümkün görülmemekle birlikte üniversite ve sağlık yerleşkeleri gibi özellikli bölgeler için Akıllı Yapılı Çevre (AYÇ) dönüşümü öncelikli olacaktır. Zira, bu yapılı çevrelerde daha etkin ve uygun maliyetli kullanım, özellikle ticari ve kamu binalarının sahiplenilmesi ve işletilmesindeki maliyetleri düşürmesi bakımından önemli olup AYÇ dönüşümü katma değer sağlayacaktır. Bu projede, temel hede...
Citation Formats
M. A. Akdoğan, Z. P. Bayındır, and C. İyigün, “ACİL TIBBİ YARDIM ARAÇLARININ GENEL AĞLARDA YAKLAŞIK BİR KUYRUK MODELİ VE SEZGİSEL BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI İLE LOKASYONUNUN BELİRLENMESİ,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76801.