ACİL TIBBİ YARDIM ARAÇLARININ GENEL AĞLARDA YAKLAŞIK BİR KUYRUK MODELİ VE SEZGİSEL BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI İLE LOKASYONUNUN BELİRLENMESİ

2016-07-15

Suggestions

AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNİ TEMELLERİNİN UZUN VADELİ TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ LABORATUAR MODEL TESTLERİ
Huvaj Sarıhan, Nejan; Karamanli, Ata Firat(2018-12-31)
Açık denizlerde rüzgar türbinleri şiddetli ve tekrarlı, düşey ve yanal yüklere maruz kalan uzun ve narin kule tipi yapılardır, ve bu türbinlerin deniz tabanı zeminine yerleştirilecek olan temelleri önemli bir maliyet oluşturmaktadır. Bu projenin amacı açık deniz rüzgâr türbini keson ve tekil kazık temellerinin tekrarlı yükler altındaki uzun vadeli davranışlarını laboratuvar ortamında incelemek ve elde edilecek veriler ile sayısal modellerin oluşturulmasına olanak sağlayacak formülasyonlar geliştirmektir. Pr...
AÇIK KÜRESEL AKUSTİK YEĞİNLİK SONDALARI KULLANILARAK SES KAYNAĞI KONUMLANDIRMA
Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2015-12-31)
Akustik yeğinliğin (acoustic intensity), ses kaynaklarının konumlandırılması amacıyla etkili şekilde kullanılabileceği bilinmektedir. Akustik yeğinliğin yüksek kesinlikle kestirilebildiği durumlarda yeğinlik vektörünün örnek dağılımı (sample distribution) kullanılarak ses kaynağının yönü orta derecede yankışımlı (reverberant) alanlarda bile yüksek kesinlikle bulunabilmektedir. Akustik yeğinliğin üç boyutlu ölçümü özel mikrofon dizilerinin tasarımını gerekli kılmaktadır. Bu mikrofon dizilerinin tasarımı, ger...
AKILLI YAPILI ÇEVRE (AYÇ) DÖNÜŞÜM İSTERLERİNİN BELİRLENMESİ: ODTÜ YERLEŞKESİ ARAŞTIRMA PARKI VAKA ÇALIŞMASI
Atasoy Özcan, Güzide; Öztürk, Hande Işık; Tüydeş Yaman, Hediye; Akçamete Güngör, Aslı; Dikmen Toker, İrem(2018-12-31)
Ülkemizde büyük ölçekli “akıllı kent” uygulamalarının yakın gelecekte gerçekleştirilmesi altyapı ve maliyet açısından mümkün görülmemekle birlikte üniversite ve sağlık yerleşkeleri gibi özellikli bölgeler için Akıllı Yapılı Çevre (AYÇ) dönüşümü öncelikli olacaktır. Zira, bu yapılı çevrelerde daha etkin ve uygun maliyetli kullanım, özellikle ticari ve kamu binalarının sahiplenilmesi ve işletilmesindeki maliyetleri düşürmesi bakımından önemli olup AYÇ dönüşümü katma değer sağlayacaktır. Bu projede, temel hede...
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS) İÇİN GERÇEK ZAMANLI HABERLEŞME: DENEYSEL ÖLÇÜMLER VE MİMARİ ÖNERİSİ
Schmidt, Şenan Ece(2016-12-31)
Önerilen projede Akıllı Ulaşım Sistemlerinde (AUS) V2X (Araçtan araca (V2V) ya da araçtan altyapıya (V2I)) haberleşme içeren gerçek zamanlı uygulamalarda, uygulamadan uygulamaya (A2A) veri iletimi gecikmesinin incelenmesi yapılacak ve kabul edilebilir gecikme sınırlarında haberleşme sağlayacak uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir haberleşme mimarisi geliştirilecek ve gerçekleştirilecektir. Mimari ağ üzerinde bir sunucu üzerinden haberleşme tabanlıdır. Mimarinin uygulamadan uygulamaya gerçek zamanlı veri i...
AN ADAPTIVE CONVERTER FOR CONSTANT CURRENT STIMULATORS
Koç, Mert; Külah, Haluk; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9)
Functional electrical stimulation (FES) has been used to remedy neurological or physiological ailments for many years. Several methods for functional electrical stimulation exist, among which constant current stimulation is adopted by many devices thanks to its safety and charge control. One of the most successful among these devices is the cochlear implant. More than 120.000 people use them to improve the quality of their lives. In the last decade or so, the amount of research done to fully implant these c...
Citation Formats
M. A. Akdoğan, Z. P. Bayındır, and C. İyigün, “ACİL TIBBİ YARDIM ARAÇLARININ GENEL AĞLARDA YAKLAŞIK BİR KUYRUK MODELİ VE SEZGİSEL BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI İLE LOKASYONUNUN BELİRLENMESİ,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76801.