Hide/Show Apps

AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNİ TEMELLERİNİN UZUN VADELİ TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ LABORATUAR MODEL TESTLERİ

2018-12-31
Huvaj Sarıhan, Nejan
Bayraktaroğlu, Hilmi
Karamanli, Ata Firat
Açık denizlerde rüzgar türbinleri şiddetli ve tekrarlı, düşey ve yanal yüklere maruz kalan uzun ve narin kule tipi yapılardır, ve bu türbinlerin deniz tabanı zeminine yerleştirilecek olan temelleri önemli bir maliyet oluşturmaktadır. Bu projenin amacı açık deniz rüzgâr türbini keson ve tekil kazık temellerinin tekrarlı yükler altındaki uzun vadeli davranışlarını laboratuvar ortamında incelemek ve elde edilecek veriler ile sayısal modellerin oluşturulmasına olanak sağlayacak formülasyonlar geliştirmektir. Proje kapsamında laboratuvar ortamında, suya doygun kuma gömülü, ölçekli olarak imal edilecek model keson ve tekil kazık temellere, uzun vadeli tekrarlı yanal yüklemeler yapılacak ve temellerin, yanal yüklemeler altındaki deformasyonları, oturma değerleri, temel etrafındaki zeminde boşluk suyu basıncı değişimleri, temelin döngüsel rijitlik tepkisi, dayanım degradasyonu ve kümülatif dönme (tilt) değerleri ölçülecektir.