AÇIK KÜRESEL AKUSTİK YEĞİNLİK SONDALARI KULLANILARAK SES KAYNAĞI KONUMLANDIRMA

2015-12-31
Akustik yeğinliğin (acoustic intensity), ses kaynaklarının konumlandırılması amacıyla etkili şekilde kullanılabileceği bilinmektedir. Akustik yeğinliğin yüksek kesinlikle kestirilebildiği durumlarda yeğinlik vektörünün örnek dağılımı (sample distribution) kullanılarak ses kaynağının yönü orta derecede yankışımlı (reverberant) alanlarda bile yüksek kesinlikle bulunabilmektedir. Akustik yeğinliğin üç boyutlu ölçümü özel mikrofon dizilerinin tasarımını gerekli kılmaktadır. Bu mikrofon dizilerinin tasarımı, gerçekleştirilmesi, doğrulanması ve gerçek ortamlarda denenmesi bilimsel ve teknik açıdan ilgi çekici problemler içermektedir. Bu problemlerden biri mikrofon dizisinin topolojik yapısıyla, diğeri mikrofonların kalibrasyon hatalarının kestirim kesinliğiyle, ve bir diğeri de fiziksel yapıları nedeniyle gözlemlenmesi olası olan ölçüm hatalarıyla ilgilidir. Bu problemler, proje önerisi sahibi tarafından açık küresel mikrofon dizileri için teorik olarak incelenmiş ve değişik topolojilerin ölçüm kesinlikleri ve bileşenler arası uyuşmazlıklara karşı ne kadar dayanıklı oldukları analitik olarak ve sayısal simülasyonlar yoluyla gösterilmiştir. Bu projede teorik çalışmaların genişletilmesi ve mikrofon dizilerinin pratik olarak sınanması amaçlanmaktadır.

Suggestions

Dördey-temelli Mikrofon Dizisi Sinyal İşleme Yöntemleriyle Ses Kaynaklarının Konum Kestirimi ve Ayrılması
Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018-12-31)
Ses kaynaklarının ses nesnesi olarak kaydedilmesi ve konumlarının bu kayıtlardan çıkartılması nesne temelli ses kodlama algoritmaları için önemli bir adımdır. Bu projede iki adet akustik vektör sensör (B-format mikforon) kullanılarak ses kaynaklarının 3 boyutlu uzaydaki konumlarının kestirimi ve ayrılması problemi üzerinde çalışılacaktır. Kullanılacak olan kavramsal çerçeve basınç ve parçacık hızı sinyallerinin dördey değerli sinyaller olarak işlenmesi üzerine kuruludur. Bu proje dahilinde değişik akustik ö...
Calcination and characterization of clays obtained from cement plants of Türkiye
Yeşilyurt, Oğul Can; Yaman, İsmail Özgür; Department of Civil Engineering (2023-1)
With the increasing concern regarding global warming, alternative methods to improve the sustainability of cement manufacturing gained attraction. Partial cement substitution with supplementary cementitious materials (SCM) carries a huge potential to improve sustainability or even performance when optimized properly. The commonity of the clay deposits provides a huge advantage to the clays as SCM, but due to vast differences in composition and behavior, proper characterization of the clays is required. In t...
Akıllı Ortamlarda İnsan Bilgisayaretkileşimi
Günel Kılıç, Banu(2013-12-31)
Bu proje, çok kipli algılayıcılar aracılığıyla çevreden bilgi toplayarak ortamdaki insanların varlığına tepki veren akıllı bir yardımcı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu akıllı yardımcı ortamdaki insanları takip edecek, basit sözlü komutlarına yanıt verecek ve otomatik olarak insan-insan ve insan-bilgisayar etkilişimi hakkında rapor hazırlayacaktır. Projenin amaçları bu akıllı ortamı ve yardımcıyı yaratmak, gereken algoritmaları geliştirmek, toplanan bilgiyi birleştirmek ve geliştirilen fonksiyonların gösteri...
Evaluation and selection of ground motion intensity measures for nonlinear seismic demand and fragility analysis of MDOF systems
Kadaş, Koray; Yakut, Ahmet; Department of Civil Engineering (2021-5-21)
In performance-based seismic design methodology, intensity measures are thought to be key parameters of ground motion records that relate the seismic hazard levels with the structural response or damage. Therefore, it is important to identify efficient intensity measures that are capable of reducing the variability in seismic demand predictions. There exist several simple-to-advanced scalar and vector ground motion intensity measures; however, the literature is limited in the number of comparative studies i...
En iyi optik tasarım ve örnekleme için uzam-frekans uzayına dayalı teknikler geliştirilmesi
Öktem, Sevinç Figen(2017-12-31)
Modern optik algılama ve görüntüleme sistemleri, gittikçe küçülen, çok-açıklıklı ve çok-kanallı bir yapıya bürünmektedir. Bu yeni yapı, kırınım ve girişim etkilerinin karmaşıklaşmasına yol açmakta, ve klasik uzam-bölgesi yada frekans-bölgesi tekniklerini kullanarak, en iyi tasarımının ve bilgi taşıma kapasitesinin belirlenmesini güçleştirmektedir. Bu çalışmada amaç, uzamsal ve frekans özellikleri aynı anda ele alan uzam-frekans (faz uzayı) çatısını kullanarak, optik sistem tasarımı ve sinyal örneklemesi içi...
Citation Formats
H. Hacıhabiboğlu, “AÇIK KÜRESEL AKUSTİK YEĞİNLİK SONDALARI KULLANILARAK SES KAYNAĞI KONUMLANDIRMA,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61931.