Hide/Show Apps

AKILLI YAPILI ÇEVRE (AYÇ) DÖNÜŞÜM İSTERLERİNİN BELİRLENMESİ: ODTÜ YERLEŞKESİ ARAŞTIRMA PARKI VAKA ÇALIŞMASI

Ülkemizde büyük ölçekli “akıllı kent” uygulamalarının yakın gelecekte gerçekleştirilmesi altyapı ve maliyet açısından mümkün görülmemekle birlikte üniversite ve sağlık yerleşkeleri gibi özellikli bölgeler için Akıllı Yapılı Çevre (AYÇ) dönüşümü öncelikli olacaktır. Zira, bu yapılı çevrelerde daha etkin ve uygun maliyetli kullanım, özellikle ticari ve kamu binalarının sahiplenilmesi ve işletilmesindeki maliyetleri düşürmesi bakımından önemli olup AYÇ dönüşümü katma değer sağlayacaktır. Bu projede, temel hedef mevcut yapılı çevrelerde yeni teknolojik gelişmeler ışığında AYÇ dönüşümü yapılabilmesi için isterlerin belirlenmesidir. Proje kapsamında; AYÇ billeşenlerinin ve isterlerinin tespiti, araştırma parkından veri toplanması, AYÇ gerekli veri/bilgi modelinin tanımlanması, AYÇ parametrelerinin belirlenmesi, ve vaka çalışması ile belirlenen parametrelerin değerlendirilmesi ve bütünleşik bir AYÇ dönüşüm çerçevesinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Vaka çalışması olarak ODTÜ Araştırma Parkı alanı önerilmektedir. Hali hazırda inşaatı devam ettiği için mevcut durumun analizi ve yapım aşamalarının takip edilmesi mümkün olduğundan olası AYÇ dönüşüm için önşartlar, fırsatlar ve öneriler ekibimiz tarafından sağlanabilecektir. Araştırma amaçlı kullanılacak binalar özelinde akıllılık ilkelerinin belirlenmesi, ODTÜ için önemli bir katma değer yaratacak bir projedir. Bu proje ile kampüste geliştirilecek gelecek projelerde faydalanılabilinecek bir kaynak oluşturmak hedeflenmektedir.