Denetimde Bilgi Uçurma

2016-09-01
Aksu, Ali
Yılmaz, Ayça İrem
Yurttaş, Aslı

Suggestions

Denetimde Bilgi Uçurma
Aksu, Ali; Yılmaz, Ayça İrem; Yurttaş, Aslı (2014-06-18)
Decision fusion for supervised, unsupervised and semi-supervised learnings
Özay, Mete; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Department of Computer Engineering (2013)
In this thesis, Decision Fusion approaches have been analyzed for Supervised, Unsupervised and Semi-supervised Learning problems. In Supervised Learning, classification or generalization error minimization problem has been studied by analyzing the classification error of a classification algorithm into two parts. In the first part, the minimization of the difference between N-sample and large-sample classification error of k-NN has been studied using a hierarchical decision fusion algorithm called Fuzzy Sta...
Karadenizde İklim Sirkulasyon ve Fitoplankton Biyokutlesi Arasındaki İlişki
Arkın, Şadi Sinan; Akpınar, Anıl; Fach, Bettina A; Salihoğlu, Barış; Oğuz, Temel (2016-01-01)
Ekonomide Yarışmaların Motivasyona Etkisi
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur (Efil Yayınevi, 2018-01-01)
Tasarımda milli kimliğin varoluş koşulları
Kaygan, Harun (null; 2008-05-13)
Citation Formats
A. Aksu, A. İ. Yılmaz, and A. Yurttaş, “Denetimde Bilgi Uçurma,” Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 1726–1748, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://kefdergi.kastamonu.edu.tr/index.php/Kefdergi/article/view/513/409.