Sürdürülebilir kent formu: Derişik kent

2004-11-01

Suggestions

Ideology of sustainable architecture: a critique
Yalman, Onur Lami; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2019)
The general consensus on Sustainable Architecture is that, it is the cure for the ecological crisis. However, neither sustainability, nor architecture exists in a vacuum, free of any connection to political struggle. Therefore, a thorough research must be conducted in order to uncover the roots of sustainability, and its relations to architecture. The objective of this thesis is to form a critique of sustainable architecture, and propose an emancipatory ecological architectural praxis. Current understanding...
Housing as a sustainable architecture in Turkey: a research on TOKİ housing
Sezer, Mete; Güzer, Celal Abdi; Restoration in Department of Architecture (2009)
Turkey, as a developing country, requires substantial amount of housing stock. TOKİ (Toplu Konut İdaresi – Housing Development Administration), as the pioneer housing project builder, has a great significance in the housing production of Turkey. However both in TOKİ projects and in general, sustainability has not been a central issue for the architectural practice in Turkey. On the other hand sustainability is an in evitable issue when the environmental, social, cultural and economical benefits are concerne...
Sürdürülebilir Mekansal Planlama ve Sürdürülebilir Yerleşkeler
Gedikli, Bahar (2018-04-25)
Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi İçin Biyosfer Rezervleri Camili de Yaşam
Teksöz, Gaye (UNESCO, 2014-01-01)
Sürdürülebilir Şehir'de Yenilikçi Enerji Adaları Olan Akıllı Biyoiklimsel Ve Düşük Karbonlu Kentsel Alanlar
Elias Özkan, Soofia Tahira; Çakmaklı, Ayşem Berrin(2018)
Sürdürülebilir şehirde yenilikçi enerji adaları olarak akıllı biyoiklimsel düşük karbonlu kentselalanlar? projesi enerji açısından bağımsız olabilecek ?Akıllı Kentsel Adalar? ın (AKA)tasarlanması için araştırma, uygulama ve doğrulama aşamaları planlanmıştı. Kamuya açık birbinanın etrafındaki alanlar olarak tanımlanan akıllı kentsel adalar?ın amacı, binalar ve küçükölçekli yenilenebilir enerji çözümleri arasındaki sinerjiden faydalanarak tanımlanan enerjisistemi?nin mümkün olduğunca yerel düzeyde ve kendi iç...
Citation Formats
O. Çalışkan, “Sürdürülebilir kent formu: Derişik kent,” PLANLAMA-PLANNING, pp. 54–33, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77055.