Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi İçin Biyosfer Rezervleri Camili de Yaşam

2014-01-01

Suggestions

Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-12-31)
Kültürel peyzajlar, toplumların ve yerleşimlerin zaman ve mekân içindeki gelişimlerine ve değişimlerine tanıklık eden, fiziksel ve doğal bileşenlerin karmaşık ilişkileri tarafından biçimlendirilmiş, kültürel ve toplumsal değerler kazanmış alanlardır (Madran ve Özgönül, 2005). Bu alanlardan tarihsel süreçte sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel ilişkilere dair bilgi edinilebildiği gibi yine tarihsel bağlamda mekânsal, çevresel ve biçimsel değişimler hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Özellikle hızlı kentleş...
Water Resources Assessment of Northern Cyprus for a Sustainable Management
Hilal, Adnan Yaser Adnan; Bozkaya Schrotter, Bengü; Akıntuğ, Bertuğ; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-2-11)
Increasing world population and industrialisation lead to a rapid rise in water consumption and demand. As a result, both surface and sub-surface water resources were overexploited in most parts of the world, including Northern Cyprus in the Eastern Mediterranean region over the past years. In this study, the spatial distribution and temporal variation of daily, monthly, seasonal and yearly rainfall patterns in Northern Cyprus are analysed using Concentration Index, Precipitation Concentration Index, Season...
Housing as a sustainable architecture in Turkey: a research on TOKİ housing
Sezer, Mete; Güzer, Celal Abdi; Restoration in Department of Architecture (2009)
Turkey, as a developing country, requires substantial amount of housing stock. TOKİ (Toplu Konut İdaresi – Housing Development Administration), as the pioneer housing project builder, has a great significance in the housing production of Turkey. However both in TOKİ projects and in general, sustainability has not been a central issue for the architectural practice in Turkey. On the other hand sustainability is an in evitable issue when the environmental, social, cultural and economical benefits are concerne...
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) İçin Küresel İnovasyon Sistemi Önerisi
Erdil, Erkan (null; 2019-09-10)
Bu raporda mülga Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. arasında imzalanan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi” Hizmet Alımı İşi Sözleşmesi kapsamında üretilen veri ve bilgilerden yararlanılmıştır. Raporda yer alan bilgi ve verilerin güncelliği 2017 yılı sonu itibarıyladır. Raporda yer alan bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının adları 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hüküme...
Sürdürülebilir Ulaşım ve Kampüs Trafik Güvenliği: ODTÜ Öğrenci Bakışı
Kundakcı, Ezgı; Karataş Sevinen, Pınar; Dalkıç, Gülçin; Ozbılen, Basar; Tüydeş Yaman, Hediye (2016-01-01)
Sürdürülebilir ulaşımın temel bileşenlerinden biri olan trafik güvenliği, dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun vadeli strateji ve politikaların önemli bir odağı haline gelmiş olup, gerek ulusal gerekse de yerel düzeyde önlemlerin alınabilmesi açısından birçok çalışma yürütülmektedir. Son yıllarda, Trafik Güvenliği Platformu stratejileri dahilinde, trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla üniversite çalışanları ve öğrencilerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, üniversitel...
Citation Formats
G. Teksöz, Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi İçin Biyosfer Rezervleri Camili de Yaşam. 2014.