Sürdürülebilir Şehir'de Yenilikçi Enerji Adaları Olan Akıllı Biyoiklimsel Ve Düşük Karbonlu Kentsel Alanlar

Download
2018
Sürdürülebilir şehirde yenilikçi enerji adaları olarak akıllı biyoiklimsel düşük karbonlu kentselalanlar? projesi enerji açısından bağımsız olabilecek ?Akıllı Kentsel Adalar? ın (AKA)tasarlanması için araştırma, uygulama ve doğrulama aşamaları planlanmıştı. Kamuya açık birbinanın etrafındaki alanlar olarak tanımlanan akıllı kentsel adalar?ın amacı, binalar ve küçükölçekli yenilenebilir enerji çözümleri arasındaki sinerjiden faydalanarak tanımlanan enerjisistemi?nin mümkün olduğunca yerel düzeyde ve kendi içnde dengelenmesidir. Akıllı KentAdası konsepti, Akıllı Şehir'de yenilikçi bir temel enerji birimi olarak geliştirildi; öyle kimahalleler ve ilçelerde kurulan bu birimlerini birbirine bağlayarak daha geniş bir alana yayarakentegre bir akıllı şehir elde etmek mümkün olacaktır.AKA projesi üç tamamlayıcı ve entegre bloktan oluşuyor. Mini Enerji Ağları, Biyoklimatik BinaTasarımı, ve Enerji Yönetimi Platformu. Bu üç blok altında tanımlanan iş paketleri içinyürütülen çalışmalar, proje ortaklarından ilgili alanlarda uzman ekipleri tarafındangerçekleştirildi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümüne bağlı Türk ekibi sadeceBiyoklimatik bina tasarımı ile ilgili iş paketlerinden sorumluydu.Biyoklimatik bina tasarımı için 5 aşamalı yöntem uygulanmıştır. İlk önce seçilen AKAalanı?nın 3B modeli üretildi ve kentsel ölçekte simüle edildikten sonra biyoklimatik özelliklerianaliz edildi. Daha sonra alanın içinde iki odak binası seçilmiştir ve burada sıralanan dörtaraştırma yöntemiyle analiz edilmiştir. iç termal koşulları belirlemek için veri kaydı; Binakabuğunda zayıf noktaları (termal köprüler / infiltrasyon) belirlemek için IR görüntüleme işi;Termal konfor koşullarını belirlemek için kullanıcı memnuniyeti anketi; ve binanın enerjikullanımı ve konforunu ölçmek için performans simülasyonları (önce mevcut koşullarıbelirlemek ve daha sonra da biyoklimatik iyileştirme çözümlerini entegre etmek için.)Bu dört veri kümesinden elde edilen bulgulara dayanarak, sanal ortamda biyoklimatikmüdahaleler önerilmiş ve test edilmiştir. Son olarak, optimize edilmiş önerinin maliyetihesaplandı. Sonuç olarak, binalara pasif biyoklimatik tasarım çözümlerin entegre edilmesidurumunda, önemli miktarda enerji tasarrufu (ısıtma için % 38'e kadar); toplam CO2emisyonlarında önemli miktarda azalmanın (ısıtma, sıcak su ve ışıklandırma için % 6,5) veaynı zamanda konfor saatlerinde kayda değer iyileştirmenin (%40 kadar) makul yatırımlarlasağlanabileceği görülmüştür.
Citation Formats
S. T. Elias Özkan and A. B. Çakmaklı, “Sürdürülebilir Şehir’de Yenilikçi Enerji Adaları Olan Akıllı Biyoiklimsel Ve Düşük Karbonlu Kentsel Alanlar,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrMk9UZzQ.