Sürdürülebilir Şehir'de Yenilikçi Enerji Adaları Olan Akıllı Biyoiklimsel Ve Düşük Karbonlu Kentsel Alanlar

Download
2018
Sürdürülebilir şehirde yenilikçi enerji adaları olarak akıllı biyoiklimsel düşük karbonlu kentselalanlar? projesi enerji açısından bağımsız olabilecek ?Akıllı Kentsel Adalar? ın (AKA)tasarlanması için araştırma, uygulama ve doğrulama aşamaları planlanmıştı. Kamuya açık birbinanın etrafındaki alanlar olarak tanımlanan akıllı kentsel adalar?ın amacı, binalar ve küçükölçekli yenilenebilir enerji çözümleri arasındaki sinerjiden faydalanarak tanımlanan enerjisistemi?nin mümkün olduğunca yerel düzeyde ve kendi içnde dengelenmesidir. Akıllı KentAdası konsepti, Akıllı Şehir'de yenilikçi bir temel enerji birimi olarak geliştirildi; öyle kimahalleler ve ilçelerde kurulan bu birimlerini birbirine bağlayarak daha geniş bir alana yayarakentegre bir akıllı şehir elde etmek mümkün olacaktır.AKA projesi üç tamamlayıcı ve entegre bloktan oluşuyor. Mini Enerji Ağları, Biyoklimatik BinaTasarımı, ve Enerji Yönetimi Platformu. Bu üç blok altında tanımlanan iş paketleri içinyürütülen çalışmalar, proje ortaklarından ilgili alanlarda uzman ekipleri tarafındangerçekleştirildi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümüne bağlı Türk ekibi sadeceBiyoklimatik bina tasarımı ile ilgili iş paketlerinden sorumluydu.Biyoklimatik bina tasarımı için 5 aşamalı yöntem uygulanmıştır. İlk önce seçilen AKAalanı?nın 3B modeli üretildi ve kentsel ölçekte simüle edildikten sonra biyoklimatik özelliklerianaliz edildi. Daha sonra alanın içinde iki odak binası seçilmiştir ve burada sıralanan dörtaraştırma yöntemiyle analiz edilmiştir. iç termal koşulları belirlemek için veri kaydı; Binakabuğunda zayıf noktaları (termal köprüler / infiltrasyon) belirlemek için IR görüntüleme işi;Termal konfor koşullarını belirlemek için kullanıcı memnuniyeti anketi; ve binanın enerjikullanımı ve konforunu ölçmek için performans simülasyonları (önce mevcut koşullarıbelirlemek ve daha sonra da biyoklimatik iyileştirme çözümlerini entegre etmek için.)Bu dört veri kümesinden elde edilen bulgulara dayanarak, sanal ortamda biyoklimatikmüdahaleler önerilmiş ve test edilmiştir. Son olarak, optimize edilmiş önerinin maliyetihesaplandı. Sonuç olarak, binalara pasif biyoklimatik tasarım çözümlerin entegre edilmesidurumunda, önemli miktarda enerji tasarrufu (ısıtma için % 38'e kadar); toplam CO2emisyonlarında önemli miktarda azalmanın (ısıtma, sıcak su ve ışıklandırma için % 6,5) veaynı zamanda konfor saatlerinde kayda değer iyileştirmenin (%40 kadar) makul yatırımlarlasağlanabileceği görülmüştür.

Suggestions

Transformation pathways toward a sustainable energy system in Turkey
Fathurrahman, Fahman.; Soytaş, Uğur; Department of Earth System Science (2019)
The important factors for designing and implementing a sustainable energy system consist of a sufficient, affordable, secure, and environmentally sound energy supply along with the efficient use of energy. Given its high dependency on foreign energy resources, the current energy system in Turkey is far from satisfying the criteria of a sustainable energy system. In addition, relying solely on fossil fuels is no longer a proper alternative mainly due to its impact on climate change and vastly diminishing res...
Güneş enerjisi ile hidrojen gazı üretimine yönelik bir biyoreaktörün tasarımı ve geliştirilmesi
Eroğlu, İnci; Aydemir, Adnan; Yücel, Ayşe Meral; Gündüz, Ufuk; Turker, Lemi; Sediroğlu, Vedat; Kaya, Banu(1996)
Bu araştırmada güneş enerjisi ile hidrojen gazı üretilmesi amacı ile üç değişik biyosistcm üzerinde çalışılmıştır. Bu biyosistcmlcr ; Rhodobacter sphaeroides O.U.001 (DSM 6854) ile hidrojen üretimi, Hatobacterium halobium S9 ve E.coti (DSM 1576) ikili sistemilerî ile hidrojen üretimi ve Halobacterium halobium S9 ve indirgeyici elektrot ile elektrokimyasal yöntemle hidrojen üretimidir. Her bir biyosistem için uygun biyorcaktörlcr tasarlanmış ve kurulmuştur. Rhodobacter sphaeroides O.U.001 ile anaerobîk koşul...
Rüzgar Enerji Sistemlerinin Sosyal Kabul Dinamiklerini Anlamak
KILIÇ, ÇAĞDAŞ; YILMAZ, MUTLU; Sarı, Ramazan (2017-10-01)
The pressure of exhaustion over fossil-based energy sources, growing public concerns in parallel with environmental issues created by these sources, the relations of energy dependence created by monopolies related to the geographical condensation of those sources have rendered renewable energy sources as a popular subject of the new energy culture among countries, industries, environmental groups and public as a whole. Meanwhile, wind energy is one step ahead of other accepted renewable energy sources with ...
Motivators and barriers for green building construction market in Turkey
Gündoğan, Handan; Aydın, İsmail; Altan Sakarya, Ayşe Burcu; Department of Civil Engineering (2012)
‘Green Buildings’ play an important role to increase the implementation of sustainable strategies in the construction industry. Although there is a process of change within Turkish building environment towards implementation of green strategies nowadays, limited research has been conducted to search the reasons that drive the market and the important barriers that block the green building movement. This thesis is intended to fill this gap in the literature and contribute to the field of knowledge regarding ...
The role of urban agriculture in sustainable urban development, creation of social bonds and community formation
Erişen, Yağmur; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Urban Design in City and Regional Planning Department (2022-4-18)
With the ever-increasing urbanization, sustainable urban development has gained more importance. Actions to achieve sustainable urban development have been discussed from many perspectives. One of the prescribed actions for successful sustainable development is the sustainable communities according to the specific urban context, responding to the wants, needs and the culture of its community. With the COVID-19, people in cities realized the importance of green spaces and the critical need for socialization....
Citation Formats
S. T. Elias Özkan and A. B. Çakmaklı, “Sürdürülebilir Şehir’de Yenilikçi Enerji Adaları Olan Akıllı Biyoiklimsel Ve Düşük Karbonlu Kentsel Alanlar,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrMk9UZzQ.