Gövde boru tipi bir ısı değiştirgecinin ısıl ve hidrolik performansının deneysel ve teorik analizi

2009-06-27
Sert, İsmail Ozan
Sezer Uzol, Nilay
Güvenç Yazıcıoğlu, Almıla
Kakaç, Sadık
ULIBTK’09, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi

Suggestions

Development of cartesian based mesh generator with body fitted boundary layers
Özkan, Merve; Aksel, Mehmet Haluk.; Department of Mechanical Engineering (2019)
In this thesis, the development of a Cartesian based mesh generator with body-fitted boundary layer is presented. The base of the developed mesh generator consists of Cartesian mesh. However, the boundary layer handling is a challenge with Cartesian mesh. Therefore, a body-fitted boundary layer is introduced to the mesh generator by putting a customized open source mesh generator into the main Cartesian based mesh generation. The boundary layer mesh generation part comes from the customized SUMO code, which...
Segmentation of torso ct images
Demirkol, Onur Ali; Serinağaoğlu Doğrusöz, Yeşim; Department of Electrical and Electronics Engineering (2006)
Medical imaging modalities provide effective information for anatomic or metabolic activity of tissues and organs in the body. Therefore, medical imaging technology is a critical component in diagnosis and treatment of various illnesses. Medical image segmentation plays an important role in converting medical images into anatomically, functionally or surgically identifiable structures, and is used in various applications. In this study, some of the major medical image segmentation methods are examined and a...
Implement of three segmentation algorithms for CT images of torso
Öz, Sinan; Serinağaoğlu Doğrusöz, Yeşim; Department of Electrical and Electronics Engineering (2011)
Many practical applications in the field of medical image processing require valid and reliable segmentation of images. In this dissertation, we propose three different semi-automatic segmentation frameworks for 2D-upper torso medical images to construct 3D geometric model of the torso structures. In the first framework, an extended version of the Otsu’s method for three level thresholding and a recursive connected component algorithm are combined. The segmentation process is accomplished by first using Ext...
Gözenekli Malzemelerde Akış ve Kütle Taşınımının Modellenmesi
Koku, Harun; Tanriseven, Gülbin(2015-12-31)
Gözenekli bir ortamda akış ve kütle transferi, ortamınmikro-düzeydeki yapısıyla doğrudan ilgilidir.Bilgisayarlı hesaplama kapasitesindeki gelişmeler sayesinde, Lattice-Boltzmann ve random walk simülasyonları gibi mezoskopik metotlar kullanılarak materyallerin yüksek çözünürlüklü 3D yapılarını modellemek mümkün olmaktadır.Bu araştırmanın amacı, doğrudan resimleme temelliyaklaşımların gözenekli malzemeler içinkullanılabilmesini sağlayacak bütünleşik deneyseltekniklerin ve yazılımların geliştirilmesidir. Buçal...
The Processing of porous Ni-Rich TiNi alloys via powder metallurgy and their characterization
Nakaş, Gül İpek; Bor, Şakir; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2012)
In the scope of this study, TiNi foams with porosities in the range of 39-64 vol% were processed from prealloyed powders by Mg space holder technique. Porous TiNi alloys displayed homogeneously distributed spherical pores with interconnections, which is suitable for bone ingrowth. Porous Ti-50.8 at%Ni alloys were processed by sintering at 1200 °C for 2 h to analyze the microstructure as well as mechanical behavior. SEM, TEM and XRD studies were conducted for the characterization of microstructure and phase ...
Citation Formats
İ. O. Sert, N. Sezer Uzol, A. Güvenç Yazıcıoğlu, and S. Kakaç, “Gövde boru tipi bir ısı değiştirgecinin ısıl ve hidrolik performansının deneysel ve teorik analizi,” presented at the ULIBTK’09, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77228.