Temel Matemetik Kavramlar ve Uygulamaları

2016-01-01

Suggestions

Temel Matematik Kavramların Künyesi
ARGÜN, ZİYA; ARIKAN, AHMET; Bulut, Safure; HALICIOĞLU, SAİT (Palme Yayınevi, 2019-01-01)
Temel Matematik Kavramlarının Künyesi
ARGÜN, ZİYA; ARIKAN, AHMET; Bulut, Safure; HALICIOĞLU, SAİT (Gazi kitapevi, 2014-01-01)
Temel Kavramlar
Anonim(2020)
Temel Felsefe Akımları Işığında Tasarım Edimine İlişkin Kavramsal Kategoriler
Ulusan, Ufuk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildirinin amacı, tasarım süreçlerinde tasarımcı tarafından gerçekleştirilen edimleri temel felsefe akımları kapsamında ele alarak kavramsal kategoriler oluşturmaktır. Bunun için çalışma yazarın devam etmekte olan doktora çalışmasında yer alan ampirik çalışmanın ürettiği bulguları çıkış noktası olarak ele almaktadır. Bu bulgular, endüstri ürünleri tasarımı eğitimini yeni tamamlamış katılımcılarla yapılan mülakatların tematik analiz yöntemi ile çözümlenmesi sonucunda elde edilmiş on adet başlıktır. Bu baş...
Temel Kavramlar: Afetler, Travmalar, Krizler
Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2020)
Citation Formats
B. Olgun, Temel Matemetik Kavramlar ve Uygulamaları. 2016.