Temel Kavramlar: Afetler, Travmalar, Krizler

2020

Suggestions

Temel Kavramlar
Anonim(2020)
Temel Matemetik Kavramlar ve Uygulamaları
Olgun, Beyza (null, 2016-01-01)
Temel Felsefe Akımları Işığında Tasarım Edimine İlişkin Kavramsal Kategoriler
Ulusan, Ufuk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildirinin amacı, tasarım süreçlerinde tasarımcı tarafından gerçekleştirilen edimleri temel felsefe akımları kapsamında ele alarak kavramsal kategoriler oluşturmaktır. Bunun için çalışma yazarın devam etmekte olan doktora çalışmasında yer alan ampirik çalışmanın ürettiği bulguları çıkış noktası olarak ele almaktadır. Bu bulgular, endüstri ürünleri tasarımı eğitimini yeni tamamlamış katılımcılarla yapılan mülakatların tematik analiz yöntemi ile çözümlenmesi sonucunda elde edilmiş on adet başlıktır. Bu baş...
Temel Matematik Kavramlarının Künyesi
ARGÜN, ZİYA; ARIKAN, AHMET; Bulut, Safure; HALICIOĞLU, SAİT (Gazi kitapevi, 2014-01-01)
Ab initio design of novel magnesium alloys for hydrogen storage
Keçik, Deniz; Aydınol, Mehmet Kadri; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2008)
A candidate hydrogen storing material should have high storage capacity and fast dehydrogenation kinetics. On this basis, magnesium hydride (MgH2) is an outstanding compound with 7.66 wt % storage capacity, despite its slow dehydriding kinetics and high desorption temperature. Therefore in this study, bulk and surface alloys of Mg with improved hydrogen desorption characteristics were investigated. In this respect, formation energies of alloyed bulk MgH2 as well as the adsorption energies on alloyed magnesi...
Citation Formats
Ö. Erdur Baker and Z. Yıldırım, “Temel Kavramlar: Afetler, Travmalar, Krizler,” 00, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=281.