Yerel Yönetimler ve Koruma

2019-03-09

Suggestions

Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-03-01)
Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-03-01)
Yerel Yönetimler ve Yurtdışı Kuruluşlarla İlişkiler
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 1998-10-15)
Yerel Yönetimler ve İmar Uygulamaları
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 2002-09-16)
Yerel Yönetimlerde Elektronik Vatandaş Katılımı
Yavuz, Nilay (Gazi Yayın Dağıtım, 2021-01-01)
Citation Formats
“Yerel Yönetimler ve Koruma,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77310.