Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm

2019-03-01

Suggestions

Yerel Yönetimler ve Yurtdışı Kuruluşlarla İlişkiler
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 1998-10-15)
Yerel Yönetim ve Kentsel Çevrede Mekân Düzenlenmesi Sorunları
Gürsu, Hakan (null; 1992-01-01)
Yerel Yönetimler ve Koruma
(null; 2019-03-09)
Local government green space policy : the cases of Kartal and Sariyer in İstanbul
Coşkun, Özlem; Ersoy, Melih; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2004)
Askew and unsystematic urbanization that occurred after rapid increase and migration in 1950̕s in Türkiye, caused destruction of green spaces. In this way, green spaces in urban pattern that are insufficient now are going to decrease day by day. As a result, human beings that are living in cities have to survive their life in a condition of less green and much building. Urban populace has physical and psychological problems caused by noise, pollution, stress together with not meeting their strolling, restin...
Yerel Yönetimlerde Merkezileşme: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Örneği
Ergenç Glauberman, Ceren; Çelik, Özlem(2016-12-31)
Bu çalışma, 2012 yılında çıkarılan 5216 ve 6360 sayılı Belediye Kanunları’ndan sonra görev ve yetkilerinde değişikliğe gidilen Büyükşehir Belediye Meclisleri’nin yerel yönetim politika yapım, uygulama ve denetim süreçlerinde oynadıkları rolü değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu değerlendirmeye, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları incelenerek ulaşılması hedeflenmektedir. Literatürde varolan çalışmalar büyükşehir belediye meclis üyelerinin profillerini çıkarmış, siyasi iktidarla ve iktisadi seçkinler ...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm,” Teori, pp. 12–13, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86316.