Türkiye Kentlerinde Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşası İçin Düşünceler

2016-06-03

Suggestions

Türkiye Ekonomisindeki Enflasyonist Sürecin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama
Saatçioğlu , Cem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005-6)
Çalışma Türkiye ekonomisindeki enflasyon olgusunun nedenlerini araştırmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen inceleme sonucunda talep-çekişli etkenlerden ziyade maliyet–itişli ve kamu kesimi fiyatlama yapısından kaynaklanan etkenler ile fiyat yapışkanlığı olgusu enflasyonist ortamın başlıca belirleyicileri olarak saptanmıştır. Ayrıca ele alınan parasal büyüklüğün enflasyon oranına göre içsel yapısı ve para otoritesinin bu ortam içerisinde uyumlaştırıcı bir politika uygulamak zorunda olması çalışmada ulaşı...
Türkiye Ekonomisi için Çevresel Kuznets Eğrisi
Akbostancı Özkazanç, Elif; Aşık, Serap; Tunç, Gül İpek (2005-12-09)
Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme ve Teknolojik Değişme Süreçleri Üzerine Düşünceler
Pamukcu, Mehmet Teoman (null; 2019-11-28)
Two transformative actors of Turkish politics : Justice and Development Party and Kurds
Karakaş Kökce, Halime; Akçay, Ali Adnan; Department of Sociology (2010)
In its most general form this study aims to understand and reveal the dynamics that shape AKP’s Kurdish politics. In this way primarily, socio-political factors that constitute AKP and the political tradition out of which it has arose have been analyzed with in the theoretical framework of the center-periphery model. It seeks to determine the socio-political basis of AKPs emergence on a platform of change and EU centered vision. It understands this approach as an effort to legitimize itself against a Kemali...
Türkiye İlaç Sektöründe İlaç Geri Ödeme Politikalarını Belirleyen Etmenlerin 2003-2013 Dönemi için Nicel Analizi
Pamukcu, Mehmet Teoman; Erdil, Erkan(2016-12-31)
İlaç sektörü, yüksek teknolojili bir sektör olup, inovasyon faaliyetlerinin en yoğun olduğu sektörlerden biridir. Hindistan, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin ilaç sektörü araştırma-geliştirme faaliyetlerine odaklı gelişip büyürken, Türkiye’de daha çok ithalata dayalı ve patent korumasının bittiği farmasötik etkin maddelerin benzer formülasyonuna -jenerik ilaçlar- odaklanmış üretim ve geliştirme faaliyetlerinin baskın olduğu gözlenmektedir. Artan ilaç harcamalarının kamu bütçesine yükü ve yeni ilaç mo...
Citation Formats
O. Balaban, “Türkiye Kentlerinde Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşası İçin Düşünceler,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77358.