Türkiye Ekonomisi için Çevresel Kuznets Eğrisi

2005-12-09
9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Suggestions

Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Voyvoda, Ebru (Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı, 2006-01-01)
Türkiye Ekonomisi için Kriz Sonrası Alternatif Uyum Stratejileri
Voyvoda, Ebru (2002-01-01)
The purpose of this paper is to investigate the fi scal policy alternatives on domestic debt management and public expenditures on education, cohort welfare, and growth for the Turkish economy. We exclusively focus on the increased burden of debt servicing on public funds for investments in human capital formation and the constraining effects of the size and nature of the debt service on the economy’s capability to generate investments in physical capital. We utilize a model of endogenous growth in the over...
Türkiye ekonomisinde erken sanayisizleşmeye bölgesel bir yaklaşım
Meçik, Oytun; Aytun, Uğur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-4)
Türkiye ekonomisinde bölgesel eşitsizlikler uzun süredir tartışılan bir konudur. Gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere, tecrübeler bölgesel sanayi(siz)leşmenin bu eşit(siz)liklerin temel itici güçlerinden biri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin 2000’lerden sonraki “erken” sanayisizleşme süreci, bölge düzeyinde araştırılmaktadır. Bulgular, Türkiye’nin orta bölgelerindeki yeni sanayi merkezlerinin, bu dönemde hem hâsıla hem istihdam bakımından sürükleyici bir rol aldığını ve yine o...
Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme ve Teknolojik Değişme Süreçleri Üzerine Düşünceler
Pamukcu, Mehmet Teoman (null; 2019-11-28)
Financial dollarization in the Turkish economy: “the portfolio view”
Serdaroğlu, Tuncay; Tunç, Gül İpek; Akbostancı Özkazanç, Elif; Department of Economics (2011)
The purpose of this study is to analyze financial dollarization phenomenon in the Turkish economy since the beginning of 1990’s based on Ize and Levy Yeyati’s (2003) minimum variance portfolio (MVP) framework. Financial dollarization, steamed by unfavorable macroeconomic conditions and uncertainties, is revealed by the experiences of recent banking and financial crisis as carrying significant drawbacks such that it complicates economic policy implementation and contains the seeds of fragility for the whole ...
Citation Formats
E. Akbostancı Özkazanç, S. Aşık, and G. İ. Tunç, “Türkiye Ekonomisi için Çevresel Kuznets Eğrisi,” presented at the 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90494.