Türkiye İlaç Sektöründe İlaç Geri Ödeme Politikalarını Belirleyen Etmenlerin 2003-2013 Dönemi için Nicel Analizi

2016-12-31
İlaç sektörü, yüksek teknolojili bir sektör olup, inovasyon faaliyetlerinin en yoğun olduğu sektörlerden biridir. Hindistan, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin ilaç sektörü araştırma-geliştirme faaliyetlerine odaklı gelişip büyürken, Türkiye’de daha çok ithalata dayalı ve patent korumasının bittiği farmasötik etkin maddelerin benzer formülasyonuna -jenerik ilaçlar- odaklanmış üretim ve geliştirme faaliyetlerinin baskın olduğu gözlenmektedir. Artan ilaç harcamalarının kamu bütçesine yükü ve yeni ilaç moleküllerinin geliştirilememiş olması, inovasyon için araştırma geliştirme faaliyetlerinin finansmanı, devlet tarafından uygulanan ilaç fiyatlarının yarattığı rekabet baskısı ve mevcut yerli üretim kapasitesine rağmen ithal edilen ilaçların maliyeti vb. konular çevresinde kamu politikası tartışmaları yapılmaktadır.Bu projenin amacı, 2003-2013 döneminde hem resmi hem de özel kuruluşlar tarafından toplanan verilerin derlenmesiyle yaklaşık son on yılda Türkiye ilaç sektöründe gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde uygulanan ilaç geri ödeme politikalarının belirleyen etmenleri irdelemektir. Geri ödeme politikaları üzerinde şu değişkenlerin etkisi uygun ekonometrik yöntemlerle sınanacaktır: (i)ilaç satış hacmi (ii)ilacın fiyatı (iii) ilacın kullanılma sıklığı (iv)patentli veya jenerik bir ürün olması (v)ithal mi yoksa yerli üretimden mi elde edildiği (vi) 2008 yılında radikal bir değişiklik geçiren kamu düzenlemelerinin etkisi ve (vii)ilaçların ait terapötik grup.
Citation Formats
M. T. Pamukcu, E. Erdil, and G. Şahan, “Türkiye İlaç Sektöründe İlaç Geri Ödeme Politikalarını Belirleyen Etmenlerin 2003-2013 Dönemi için Nicel Analizi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61542.