Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme ve Teknolojik Değişme Süreçleri Üzerine Düşünceler

2019-11-28

Suggestions

Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Voyvoda, Ebru (Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı, 2006-01-01)
Türkiye Ekonomisinde İthal İkamesinin Yükselemeyişinin Nedenleri ve Teknolojik Değişme Süreçlerine Etkisi Üzerine Düşünceler
Pamukcu, Mehmet Teoman (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-04-01)
Türkiye Ekonomisi için Çevresel Kuznets Eğrisi
Akbostancı Özkazanç, Elif; Aşık, Serap; Tunç, Gül İpek (2005-12-09)
Türkiye Ekonomisindeki Enflasyonist Sürecin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama
Saatçioğlu , Cem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005-6)
Çalışma Türkiye ekonomisindeki enflasyon olgusunun nedenlerini araştırmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen inceleme sonucunda talep-çekişli etkenlerden ziyade maliyet–itişli ve kamu kesimi fiyatlama yapısından kaynaklanan etkenler ile fiyat yapışkanlığı olgusu enflasyonist ortamın başlıca belirleyicileri olarak saptanmıştır. Ayrıca ele alınan parasal büyüklüğün enflasyon oranına göre içsel yapısı ve para otoritesinin bu ortam içerisinde uyumlaştırıcı bir politika uygulamak zorunda olması çalışmada ulaşı...
Türkiye ekonomisinde erken sanayisizleşmeye bölgesel bir yaklaşım
Meçik, Oytun; Aytun, Uğur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-4)
Türkiye ekonomisinde bölgesel eşitsizlikler uzun süredir tartışılan bir konudur. Gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere, tecrübeler bölgesel sanayi(siz)leşmenin bu eşit(siz)liklerin temel itici güçlerinden biri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin 2000’lerden sonraki “erken” sanayisizleşme süreci, bölge düzeyinde araştırılmaktadır. Bulgular, Türkiye’nin orta bölgelerindeki yeni sanayi merkezlerinin, bu dönemde hem hâsıla hem istihdam bakımından sürükleyici bir rol aldığını ve yine o...
Citation Formats
M. T. Pamukcu, “Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme ve Teknolojik Değişme Süreçleri Üzerine Düşünceler,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78743.