“Emergence of the Novel Genre in Turkey”

2006-10-26

Suggestions

“Establishment & Development of Academic Spin-off Firms: Evidence from Turkey
Erden Topal, Yelda (2010-01-23)
“Representation of traumatic memory: the white hotel and the Holocaust”
Yıldız Bağçe, Hülya (null; 2017-10-06)
‘Europe-as-Hegemony’ and Discourses in Turkey after 1999: What has ‘Europeanization’ Got to Do with It?
Alpan, Başak Zeynep (Informa UK Limited, 2014-1-2)
This paper focuses on the significance of the discourses and the notion of 'hegemony' to understand the process of Europeanization within the Turkish political landscape. By applying the poststructuralist theoretical framework of Laclau and Mouffe to the analysis of the shifting discourses on 'Europe' in Turkey after 1999, the paper identifies the different ways in which the concept has shaped domestic political debates and the political struggle detectable in the utterances of key political elites. I call ...
“Representation of Fallen Women in Early Ottoman Turkish Novels”
Yıldız Bağçe, Hülya (null; 2008-11-22)
“Animated Film as an Eloquent Body”: Seth Boyden’s An Object at Rest
Ağın, Başak (2018-05-01)
Bu makalenin birincil amacı yeni oluşmakta olan ve çevre ve edebiyat çalışmalarına taze bir bakış açısı getiren maddeci ekoeleştiriyi tanıtmaktır. Edebiyat ve kültürel çalışmaların kapsamını çizgi filmleri de kapsayacak şekilde genişleten bu makale, öncelikle maddeci ekoeleştiriyi, ekoeleştirinin gelişim basamaklarıyla ilintili olarak ve teorik altyapıyı oluşturacak şekilde ele almaktadır. Daha sonra, Serenella Iovino ve Serpil Oppermann’ın kuramları ışığında, Seth Boyden’in An Object at Rest (2015) adlı kı...
Citation Formats
H. Yıldız Bağçe, ““Emergence of the Novel Genre in Turkey”,” 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77369.